Logo vierklank.nl
In de lokalen is extra ruimte gecreëerd zodat er zoveel mogelijk afstand gehouden kan worden.
In de lokalen is extra ruimte gecreëerd zodat er zoveel mogelijk afstand gehouden kan worden. (Foto: Henk v.d. Bunt)

Onderwijs in Coronatijd hervat

Ook de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk zette maandag de deuren weer open voor haar leerlingen. Directeur Arjan Dam: ‘Vanuit het belang van de leerlingen heeft de school in eerste instantie overwogen om hen dagelijks naar school te laten komen; een deel van de leerlingen in de ochtend en een deel in de middag. Wij geloven, dat dit onderwijskundig het beste is voor de leerlingen. Er spelen echter meer belangen zoals, hygiëne. Hoe regel je dat het schoolgebouw tussentijds wordt schoongemaakt. Daarnaast ligt er een protocol, opgesteld door het onderwijsveld, dat expliciet aangeeft om zo min mogelijk verplaatsingbewegingen van leerlingen en ouders te creëren en de aansluiting bij de buitenschoolse opvang zo optimaal mogelijk te houden’. Dit heeft de MLKing doen besluiten om de kinderen op te spllitsen en ze om de dag les te geven; de ene dag werken de leerlingen op school, de andere dag thuis. 

door Henk van de Bunt

Meer berichten