Logo vierklank.nl
Erik van Esterik aan het woord in een gemeenteraadsvergadering.
Erik van Esterik aan het woord in een gemeenteraadsvergadering.

Alom gewaardeerd gemeenteraadslid houdt het voor gezien

door Guus Geebel

Na een langdurige periode in het lokaal openbaar bestuur in de gemeenten Maarssen en Stichtse Vecht neemt Erik van Esterik in de raadsvergadering van 20 februari afscheid van de Biltse gemeenteraad. Hij wordt in de PvdA-fractie opgevolgd door Gija Schoor die hij eerder op 25 september 2014 was opgevolgd.

Erik van Esterik is geboren in de Utrechtse wijk Zuilen en groeide op in Maarssenbroek. Na de middelbare school studeerde hij in economie Amsterdam. Hij werkt nu bij het ministerie van Defensie in Utrecht waar hij leiding geeft aan een afdeling met financieel adviseurs. Van Esterik komt niet uit een traditioneel rood nest. Hij begon zich in de tijd van Wim Kok wat meer te verdiepen in de politiek en in 1992 werd hij uit overtuiging lid van de PvdA. In 1997 bezocht hij een ledenvergadering in zijn woonplaats Maarssen en meldde zich aan voor de campagne. Hij kreeg de vierde plaats op de kandidatenlijst bij de verkiezingen van 1998, kwam in de raad en werd  tussentijds fractievoorzitter. Na de verloren verkiezingen van 2002 bleef hij vier jaar in de oppositie. In 2006 werd hij na een flinke verkiezingswinst voor de PvdA wethouder en bleef dat tot Maarssen op 1 januari 2011 opging in de gemeente Stichtse Vecht. Acht jaar geleden verhuisde hij naar Bilthoven waar hij met zijn vrouw Diana en dochter Sterre van vijf naar tevredenheid woont.

Inhoud
De drie grote onderwerpen waarmee Van Esterik zich in de Biltse gemeenteraad voornamelijk bezighoudt zijn Wmo, Jeugdzorg en Financiën. 'Fractievoorzitter Krischan Hagedoorn en ik zijn echt van de inhoud. We proberen inhoudelijk een goed verhaal neer te leggen en dat kost veel tijd. We hebben veel contact met instellingen en mensen waar het om gaat. Ik denk dat we daardoor meer invloed hebben dan je met onze twee zetels zou verwachten. We hebben met een klein groepje gemeenteraadsleden veel over het sociaal domein gepraat en hebben er met elkaar voor gezorgd dat het op de agenda staat. We denken serieus na hoe we het beter kunnen organiseren. Daar ben ik wel trots op.' Erik van Esterik heeft meegeschreven aan de strategische agenda Wmo. Hij heeft daar veel energie ingestoken en aan tafel gezeten bij de start van de businesscases die opgesteld worden in het sociaal domein.

Cultuur
Erik van Esterik vindt de politieke cultuur die hij in Maarssen heeft ervaren verschillen van die in De Bilt. 'In Maarssen was een harde politieke cultuur, maar er werd wel echt op de prestatie gelet. Het was ook wel vernieuwend. In De Bilt trof ik een lieve, vrij zachte politieke cultuur, hoewel we dat misschien niet van onszelf denken. Ik vind het wat minder op de prestatie gericht. Het is hier wat bedaarder.' Als voorbeeld noemt hij de Jan Steenlaan in Bilthoven. 'Dat is een verkeersvraagstuk. Aan grote onderwerpen besteden we relatief weinig aandacht, zoals regionale samenwerking, ambtelijk fuseren, de financiële positie en het sociale domein. Eigenlijk pakt het college dat voor het eerst sinds een jaar of twee best goed op.'

Debater
Verschillende raadsleden noemen Erik van Esterik een goede debater. Hij zegt dat dit komt omdat hij heel ervaren is. 'Je moet in een raad eigenlijk een stuk of vier, vijf mensen hebben die er bovenuit steken. Niet dat ze beter zijn dan anderen, maar omdat ze los van hun politieke overtuiging af en toe iets zodanig zeggen dat anderen ernaar luisteren. Hij vindt dat er in de Biltse gemeenteraad maar weinig zijn die dat kunnen. 'Ik vind het jammer dat we met twaalf fracties in de raad vertegenwoordigd zijn.' Op de vraag waarom hij gaat stoppen zegt hij: 'Ik vind het gewoon niet leuk genoeg meer. Het kost heel veel tijd en energie. Ik ben heel veel avonden weg en wat ik daarvoor terugkrijg zijn in mijn ogen niet zinvolle debatten in de commissie en de gemeenteraad. Het kost heel veel tijd , en geeft te weinig voldoening, en ik vind dan dat ik moet ik stoppen.'

Keukentafelgesprekken
'Wij nemen als PvdA het raadswerk heel serieus en steken er veel tijd in. Ik kan ook niet anders en vroeg me af of ik dit op deze manier nog tweeënhalf jaar volhoud. Ik trok de conclusie dat dit niet het geval was. Vanaf oktober heb ik afgewogen of ik het nog leuk vind en in december wist ik het. Het is een leuke gemeenteraad, er is eigenlijk niemand met wie ik niet door één deur kan, maar wat je kan bereiken is niet in overeenstemming met de tijd die ik eraan spendeer. Ik weet nog dat toen ik hier net als raadslid begon er veel gedoe was over de keukentafelgesprekken. Ik heb daar heel veel tijd ingestopt en met veel mensen contact gehad. Het kostte me heel veel tijd om voor elkaar te krijgen dat de kwaliteit van de keukentafelgesprekken serieus genomen werd.'

Meegeven
Erik van Esterik zou de raad willen meegeven om inspirerende gesprekken te voeren met het college dat voor de uitvoering verantwoordelijk is. 'Dus niet te veel detailvragen stellen, maar vragen welke kant we opgaan en controleren of gemaakte afspraken worden nagekomen. Je moet het college scherp houden, richting geven en uitdagen, maar wel hun werk laten doen. Het college zou ik willen adviseren: kijk eens kritisch naar die lijst beleidsinitiatieven die je hebt. Kies daaruit de belangrijkste punten en ga daarmee aan de slag. De neiging is om een beleidsplan met bijvoorbeeld acht actiepunten voor te leggen, maar eigenlijk zouden dat er drie moeten zijn. Als gemeenteraad nemen we dan moties en amendementen aan en zo worden die acht er elf. Het wordt op die manier een lange lijst en elke raadsvergadering komt er weer wat bij. Dat zouden we moeten terugbrengen tot de belangrijkste zaken. Maar je kunt als raad van alles vinden, maar als het college het niet goed oppakt gebeurt er niets. Het college kan dan wel stinkend zijn best doen, maar als er niet voldoende ambtenaren zijn lukt het ook niet. Je moet daarom wel investeren in de organisatie.'           

Verschil
Over waar de PvdA in deze gemeente het verschil maakt zegt Van Esterik: 'Wij hebben veel contacten in de samenleving en gaan ook regelmatig naar de mensen toe.' Hij zegt bestuurlijk nog wel iets te willen gaan doen. 'Zoals ik er nu inzit zou ik het liefst iets doen in adviserende functies bij MENS De Bilt, WVT of de adviesraad Sociaal Domein. Gewoon iets voor de samenleving doen.' Erik van Esterik is ervan overtuigd dat als je verdraagzaam in het leven staat en mensen of organisaties open benadert, je het verst met elkaar komt. 'In de twintig jaar dat ik lokaal politiek actief ben geweest heb ik het zien verharden. Mensen hebben heel snel hun oordeel klaar en denken heel erg in wij en zij. Verdraagzaam in het leven staan en accepteren dat niet iedereen hetzelfde denkt als jij vind ik erg belangrijk. Dat heb ik zelf ook moeten leren. Dat wens ik echt iedereen toe, want daar wordt de wereld mooier

Meer berichten