Logo vierklank.nl
Met wat lekkers lok je vogels in je tuin.
Met wat lekkers lok je vogels in je tuin.

Komend weekend is het weer vogels tellen

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 24 tot en met zondag 26 januari is het weer Nationale Tuinvogeltelling. Gedurende het hele weekend kan iedereen weer meedoen, waarnemingen insturen en alle getelde vogelsoorten en hun aantallen online doorgeven aan de Vogelbescherming. Vul het telformulier in en bekijk via de website welke soort het meest werd geteld.

Alweer voor de twintigste keer organiseren de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland de Nationale Tuinvogeltelling. Met alle informatie die ieder jaar weer binnenkomt weten vogelbeschermers precies waar, welke soorten zich bevinden en kunnen vogels beter worden beschermd.

Online
Wat is de bedoeling? Iedereen die komend weekend een half uurtje over heeft kan mee tellen. Onder de koffie gewoon de tuin of het balkon in de gaten houden en de koolmezen (bij iedereen wel bekend), pimpelmezen (met een blauw petje), merels, spreeuwen, vinken en kauwtjes tellen. En natuurlijk online doorgeven, zodat vogelbeschermers zicht krijgen op eventuele verschuivingen binnen de winterpopulatie van tuinvogels. Overvliegende vogels tellen niet mee.

Niet alleen de vogelsoorten dienen te worden doorgegeven, maar ook de aantallen. Sovon raadt aan alleen de groep door te geven met het grootste aantal, om eventuele dubbeltellingen te voorkomen. De telling wordt op vrijdag 24, zaterdag 25 of zondag 26 januari doorgegeven. Dit kan via de app Tuinvogels of via de website www.tuinvogeltelling.nl

Vorig jaar zijn 1.271.486 vogels geteld, door 77.316 waarnemers. Landelijk werden de vogende soorten het meest geteld: huismus, koolmees, vink, merel, pimpelmees, kauw, turkse tortel, houtduif, roodborst en ekster. De dagen voor de telling kunnen vogels naar de tuin of het balkon worden gelokt. Voer vogels in de tuin, hang vetbollen op, zorg voor schoon water in een bakje en zorg voor rustige plekjes in de tuin. De beste tijd om vogels te tellen is tijdens de vroege ochtenduren, vogels zijn dan het meest actief.

Nog veel meer informatie over de tuinvogeltelling is te vinden op: www.vogelbescherming.nl , of via de site van de tuinvogeltelling: www.tuinvogeltelling.nl

Meer berichten