Prent in Oltmans’ boek ‘De schaapherder’; getoond wordt de troep die Westbroek aanviel onder de muren van Utrecht.
Prent in Oltmans’ boek ‘De schaapherder’; getoond wordt de troep die Westbroek aanviel onder de muren van Utrecht. Foto: Picasa

Westbroek en z'n oorsprong

Algemeen Historie

Wandelend in de omgeving van Westbroek, vraagt men zich misschien ook wel eens af hoe het er 1000 jaar geleden uit zag? Hoe bewoners in die tijd aan de kost kwamen, samenleefden, welke regels zij kenden?

Zowel het Regionaal Archief Vecht en Venen als het Utrechts Archief bewaren oude documenten waaruit veel valt te leren. Menigeen verzamelde hieruit informatie ter publicatie in tijdschriften en boeken. Onder andere de Historische Vereniging Maartensdijk en Historische Kring D'Oude School openden zo de blik op het verleden.

Publiek
Een aantal mensen bedacht een manier om al die kennis eenvoudig toegankelijk te maken voor een breed publiek. Zij ontwierpen een museum over de gemeente De Bilt op internet, het 'Online Museum De Bilt. Eén van die initiatiefnemers is historicus Anne Doedens. Voor Westbroek Ontmoet gaat hij een wervelende presentatie geven met boeiende verhalen en prachtige illustraties. Daarnaast informeert hij graag hoe men het museum kan bezoeken, maar ook hoe men zelf een bijdrage kan leveren om de verzameling aan te vullen, want iedere eigen familiegeschiedenis is mogelijk verbonden (geweest) met gemeente De Bilt.

Schaapherder
Wie kent schrijver Jan Frederik Oltmans (1806-1854)? Hij schreef: De Schaapherder, Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog, 1481-1488. Ook de slag om Westbroek wordt hierin beschreven: 'Het plunderen en in brand steken van het dorp Westbroek en de kerk was het voorspel; het uit hunne hinderlaag te voorschijn springende krijgsvolk was de verrassing, en de ontknooping bestond in den aanval van alle zijden op de onvoorzichtigen, die zich roekeloos gewaagd hadden…

Ontmoet
Om te horen hoe dit verhaal verder gaat is men van harte welkom op dinsdag 7 januari van 14.30u tot 16.30u. in Het Dorpshuis van Westbroek, Prinses Christinastraat 2 bij Westbroek Ontmoet. De kosten bedragen 3,50 euro, inclusief koffie of thee. Wanneer men wél wil komen, maar niet weet hoe, kan vervoer worden geregeld via de familie Kalisvaart (tel: 0346 281181). Ook wanneer men niet in Westbroek woont, is men van harte welkom.

!