Logo vierklank.nl
Kleuterschool Alata gereed.
Kleuterschool Alata gereed.

Werkplaats realiseert kleuterschool in Alata

De Stichting Ghana schoolsupport realiseert samen met De Werkplaats Kindergemeenschap uit Bilthoven een nieuwe kleuterschool in Ghana. Er was al een lagere school in het dorpje Alata, maar voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar was er geen opvang.

Dankzij de opbrengst van de Kerst- en Paasmarkt bij De Werkplaats Kindergemeenschap uit Bilthoven is er nu een mooie kleuterschool gerealiseerd; vanaf nu kunnen deze jonge kinderen ook beginnen met het leren van letters en cijfers. De kinderen en hun ouders in Alata zijn heel blij en dankbaar met de steun van leerlingen van de basisschool en het middelbaar onderwijs.

Hard werken
Vooraf wordt dergelijk werk door het hoofd van het coördinatieteam in Ghana betreffende de bouw van het kleutergebouw in fases opgedeeld, waardoor controle kan worden gehouden op de bouw en het benodigde geld wordt per fase overgemaakt; het uitwisselen van foto's en video's begeleidt de realisatie. In maart 2019 startte fase 1; om de betrokkenheid van de Alata-gemeenschap te vergroten en ook om kosten te besparen, hebben de bewoners van het dorp geholpen met het maken van honderden stenen met een mal, ze hebben de funderingsruimte gegraven en ze hebben deze volgestort met beton. Daarna hebben de lokale vaklieden de klus geklaard.

Behuizing
Fase twee bestond uit het metselen van de behuizing en het plaatsen van kozijnen. In de derde fase is het dak gerealiseerd en een betonnen vloer gestort. De laatste fase betreft het stuc- en schilderwerk, het afhangen van de deuren etc. De afronding van het gehele project vond plaats begin november 2019 en nu, 9 maanden later, staat er een schitterend solide kleutergebouw.

Het ontwerp van deze kleuterschool is precies gelijk aan het design en de afmetingen van een eerdere kleuterschool van de Stichting bij Akaasu, nl ca. 12 x 6 meter. De totaalkosten voor de realisatie van dit gebouw komen neer op ca. 5000 euro. Er kunnen 50 tot 80 kinderen van 4 jaar en ouder starten met onderwijs. In Alata is men heel blij want door de komst van de kleuterschool kunnen kinderen eerder starten met onderwijs: goed voor de eigen ontwikkeling, maar ook fijn voor de onderwijzers die anders op de lagere school geconfronteerd worden met kinderen met een leerachterstand. Een bijkomend voordeel is dat wanneer kinderen naar de kleuterschool gaan, ouders meer kunnen werken en dat heeft een gunstige invloed op hun gezinsinkomen. Info op www.ghanaschoolsupport.nl.

Meer berichten