Logo vierklank.nl

Biltse Grift verhaalt over geschiedenis nieuwjaarsprenten

De Biltse Grift verschijnt omstreeks 10 december en is verkrijgbaar bij de Bilthovense Boekhandel en Bruna in Bilthoven en bij The Read Shop in De Bilt.
De Biltse Grift verschijnt omstreeks 10 december en is verkrijgbaar bij de Bilthovense Boekhandel en Bruna in Bilthoven en bij The Read Shop in De Bilt.

Een Biltse nieuwjaarprent uit 1888 in de vorm van een gedicht: 'Nieuwjaars heil en zegenwensch van de Nachtwachts aan De Bilt', was voor J.G.L. Thijssen aanleiding om in het decembernummer van De Biltse Grift stil te staan bij deze nachtwachten en de geschiedenis van de nieuwjaarsprenten.

En hoe zag de Hessenweg er vroeger ook alweer uit? Fred en Loes Meijer vertellen in hun artikel '100 jaar sociale woningbouw aan de Hessenweg', hoe Patrimonium, de 'Vereniging tot verbetering van volkshuisvesting' er in 1919 de eerste sociale huurwoningen liet bouwen.

Brug
Abe Postema, geïnspireerd door het oude bruggetje in het Van Boetzelaerpark, vraagt zich in zijn rubriek 'De Bilt Toen en Nu' af of er in de winter ooit nog wel zal kunnen worden geschaatst en hij staat stil bij de oplossingen, die baron Van Boetzelaer in de dertiger jaren had bedacht om zich te verzekeren van een vrij en ongestoord uitzicht vanuit zijn woning op Sandwijck. De waterweg tussen Utrecht en Zeist, de Biltse Grift, blijft een bron van interessante verhalen. Kees Floor gaat in een drieluik in de komende nummers in op het leven van de sluiswachters, die maar nauwelijks konden rondkomen van hun schamele loontje. Hij beschrijft in dit nummer hoe een van hen als bijverdienste vingerhoeden ging maken.

En misschien heeft iemand vroeger wel eens een geheimzinnige fles naast de WC pot zien staan. Henri L'Honoré Naber belicht het gebruik van de 'botol tjèbok'. Tenslotte vervolgt Wim Krommenhoek zijn reis langs de beelden in onze gemeente en vertelt over de Biltse kunstenaars Piet Jungblut en Piet Pijn.

Meer berichten