Logo vierklank.nl
Met reflecterende schoen ben je goed zichtbaar in het donker.
Met reflecterende schoen ben je goed zichtbaar in het donker.

Gouden Appeltaartconcert in het Lichtruim

Stichting Appeltaartconcerten wil mensen samen naar de mooiste klassieke muziek laten luisteren: 'We willen het publiek raken en ontroeren. De Appeltaartconcerten zijn ook een bijzonder moment om met elkaar in contact te zijn. De musici spelen met name voor mensen die niet vanzelfsprekend (meer) naar concerten gaan.

Michiel Holtrop is oprichter en artistiek leider van de Stichting Appeltaartconcerten. Hij zorgt elk seizoen voor een nieuwe concertreeks, stelt het programma van elk concert samen, nodigt musici uit en speelt zoveel mogelijk ook mee. 'Wij zijn van mening dat het hebben van mooie, gedeelde ervaringen bijdraagt bij aan een zinvol leven. Dit is het zinvolste werk voor een musicus: om de mooiste klassieke muziek te spelen voor dankbare (en soms heel zieke) mensen', zegt Michiel. Mijn grootmoeder is de aanleiding geweest van onze succesvolle Appeltaartconcerten. Voor haar was muziek ook belangrijk: ze zong in een koor en kwam vaak naar mij luisteren toen ik studeerde aan het conservatorium. Apetrots was ze. En ze betaalde mee aan mijn prachtige altviool. Toen ze later achteruit ging besloot ik voor haar en haar medebewoners van de zorginstelling een concert te geven. Iedereen was ontroerd. Ook mijn grootmoeder, die mij overigens niet meer herkende. Maar we raakten vele snaren en het werd een geweldig succes. Sindsdien speel ik met mijn collega's uit het Nederlands Philharmonisch Orkest jaarlijks tientallen concerten voor bijzondere doelgroepen.

Appeltaart
Uiteraard wordt er in de pauze appeltaart geserveerd. De appeltaart staat symbool voor de veilige, warme sfeer van de concerten. De klassieke muziek komt in deze sfeer goed tot hun recht. Ook voor de musici zijn de Appeltaartconcerten bijzondere gebeurtenissen. Zij hebben hier direct, persoonlijk contact met het publiek.

Dementie
Voor ouderen met dementie kan muziek heel belangrijk zijn. Als met taal communiceren niet meer gaat, kan muziek vaak nog wel een positief effect hebben. De concerten brengen vaak rust en een aandachtige sfeer. En muziek kan herinneringen en emoties oproepen.

Het concert is in Het Lichtruim, Planetenplein 2 te Bilthoven op 15 november van 14.00 tot 15.30 uur. De toegang, koffie, thee en appeltaart zijn gratis. Om er zeker van te zijn dat er voor iedereen een Appeltaartpunt is, wordt vooraf aanmelden op prijs gesteld; dat kan via www.ideacultuur.nl/appeltaartconcerten of bij een van de medewerkers in de bibliotheek.          (Sanne van der Zee)

Meer berichten