Logo vierklank.nl
Jan Paul Berns (links) en Theo Stubbé: ‘Woonspraak en SSW maken zich samen sterk voor de (toekomstige) huurders in de gemeente De Bilt’ (foto Woonspraak).
Jan Paul Berns (links) en Theo Stubbé: ‘Woonspraak en SSW maken zich samen sterk voor de (toekomstige) huurders in de gemeente De Bilt’ (foto Woonspraak).

Ervaringen huurders en woningzoekenden gezocht

De Biltse huurdersvereniging Woonspraak is deze week de actie #wooncrisisDeBilt gestart. Via sociale media worden mensen opgeroepen hun verhaal te delen over de zoektocht naar een huurwoning.

Met de ervaringen van woningzoekenden wil Woonspraak de noodzaak van nieuwbouw van huurwoningen onderbouwen en willen ze als huurders, samen met Woonstichting SSW, de stem van woningzoekenden niet verloren gaan in de discussie over bouwlocaties in de gemeente De Bilt.

Woonspraak komt op voor de belangen van de (toekomstige) huurder. Jan Paul Berns, voorzitter van Woonspraak zegt: 'De woningmarkt in de gemeente De Bilt zit op slot; koopwoningen worden steeds duurder, mensen wonen te groot of te klein en kunnen niet verhuizen. Mensen met een minder hoog inkomen kunnen geen huis kopen in deze gemeente. En de wachttijden voor een betaalbare huurwoning lopen alleen maar op'.

Voorstel
De gemeente De Bilt heeft onlangs een voorstel gedaan voor bouwlocaties. Dit leidde tot veel tegengeluiden. Woonspraak en SSW vragen aandacht voor het belang van nieuwbouw van huurwoningen. Want een grote groep mensen is op basis van hun inkomen afhankelijk van een sociale huurwoning. Jan Paul Berns vervolgt: 'Wij behartigen de belangen van (toekomstige) huurders in de gemeente De Bilt en maken ons zorgen over de woningnood in de gemeente. Met onze actie willen we aandacht vragen voor deze wooncrisis. Want de verhalen van mensen die al jaren wachten op een passende huurwoning zijn vaak schrijnend. Komen er geen nieuwe huurwoningen bij, dan heeft dat op termijn grote gevolgen voor de maatschappelijke en economische structuur van de gemeente De Bilt'.

Nieuwbouw
In de gemeente De Bilt staan ongeveer 9.000 inwoners ingeschreven als woningzoekende voor een betaalbare huurwoning. Pas na ongeveer zeven jaar actief zoeken en reageren via WoningNet krijgen woningzoekenden uit de gemeente De Bilt een passende huurwoning. Theo Stubbé, bestuurder van SSW: 'Als volkshuisvester staan wij voor de beschikbaarheid van betaalbare woningen in de gemeente De Bilt. Nu en in de toekomst. Daarom moeten we nieuwe woningen bouwen. Dit is de enige manier om de woningmarkt in beweging te krijgen en de wachttijden voor een huurwoning te verkorten. Iedereen kent wel een jongvolwassene die noodgedwongen nog steeds thuis woont, of een oudere, die graag wil verhuizen naar een appartement in de buurt, maar dat niet kan omdat zoiets er niet is. Wij vragen daarom de gemeente goede keuzes te maken, want SSW heeft op korte termijn bouwlocaties nodig'.

Wooncrisis
De kritische situatie op de woningmarkt is een landelijk probleem. In de afgelopen weken hebben SSW en ruim 180 andere woningcorporaties dit via de campagne #wooncrisis onder de aandacht gebracht van politiek Den Haag. Ook Woonspraak heeft deze actie ondersteund. Om de wooncrisis in de gemeente De Bilt een gezicht te geven, voert Woonspraak nu actie. Woningzoekenden in de gemeente De Bilt die aangewezen zijn op een sociale huurwoning wordt gevraagd een kort verhaal over hun zoektocht te delen via wooncrisisDeBilt@woonspraak.nl of via www.wooncrisis.nl.

Stem van de huurder
Samen met SSW maakt Woonspraak zich zo sterk voor de huurder. Berns: 'We zijn blij dat de gemeente locaties voor nieuwbouw heeft voorgesteld. Ook begrijpen wij de discussie die hierover is ontstaan. In deze discussie vertegenwoordigen Woonspraak en SSW de stem van de huurder. Want het is belangrijk dat de gemeenteraad ook de positie van de (toekomstige) huurder meeweegt bij het vaststellen van de nieuwbouwlocaties'. Meer informatie over huurdersvereniging Woonspraak op www.woonspraak.nl. Contact met Jan Paul Berns (voorzitter Woonspraak) kan via janpaul@woonspraak.nl.   

(Marco van der Grient)

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>