Logo vierklank.nl

Dat wil ik 'effe' kwijt…

Groenekan, hijs de stormbal!

De dorpskern Groenekan voelt zich overvallen door het voornemen van het College om 7 woningen te bouwen in bosje Voordaan, het cirkelvormige bosje, omsloten door Kastanjelaan en Vijverlaan.

Voor de oppervlakkige waarnemer heeft Groenekan geen kern, maar voor iedereen die wat langer in het dorp woont is het duidelijk dat landgoed Voordaan met haar fraaie eeuwenoude natuur- en cultuurhistorisch erfgoed een belangrijk deel vormt van de identiteit van dit mooie belommerde dorp. Daarbinnen vormt het bosje met zijn monumentale, hoog naar de hemel reikende beuken en eiken met dat prachtige lommerrijke gewelf feitelijk de Groene Kathedraal van het dorp. Bebouwen van die plek voelt alsof Groenekans kroonjuwelen worden verkwanseld. Een groot stuk vitaal en hoog opgaand loofbos in het hart van het dorp verdwijnt daarmee. Vanuit erfgoed- en natuurperspectief is deze keuze onbegrijpelijk

De identiteit van Groenekan, gevormd door de eigen eeuwenoude en onderscheidende geschiedenis, wordt hier met voeten getreden. Als de gemeente persisteert bij het aanwijzen van juist deze locatie toont dat het failliet van haar kernenbeleid.

Die 7 dure woningen slaan bovendien nog geen deukje in het woningnooddossier. De keuze voor deze locatie lijkt dan ook vooral ingegeven door de verwachte opbrengst voor de gemeente van 1,6 miljoen, meer dan 60% van de totale positieve exploitatie. En zou dat dan die onomkeerbare brute verkrachting rechtvaardigen van eeuwenoud karakterbepalend erfgoed?

De gemeente laadt met de geheimzinnige opmaat naar en de korte tijdspanne tussen aankondiging en inspraakavond de verdenking op zich deze zaak met stoom en kokend water er doorheen te willen jassen. Meer tijd is nodig om de lokale gemeenschap in staat te stellen tot een goed afgewogen standpunt te komen en over mogelijke alternatieven mee te denken.

Groenekan let op uw saeck, komt allen naar de hoorzitting!

(donderdag 10 oktober 20:00 uur op het gemeentehuis)

Het Groenekans Landschap

Stichting Brigida

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>