Logo vierklank.nl

Dorpsberaad Westbroek begroet Online Museum

Anne Doedens onderzoekt de geschiedenis van Westbroek in het Nationaal Archief in ’s Gravenhage.
Anne Doedens onderzoekt de geschiedenis van Westbroek in het Nationaal Archief in ’s Gravenhage. (Foto: Picasa)

door Henk van de Bunt

Op donderdag 17 oktober is er in het Dorpshuis in Westbroek een bijzondere vergadering van het Dorpsberaad met een speciale inbreng van het Online Museum De Bilt. Om 19.15 uur start de openbare vergadering en aansluitend kan men zich onderdompelen in de historie van Westbroek

Het Dorpsberaad: 'Wat bindt inwoners van een dorp? Wat brengt Westbroekers bij elkaar? Is het belangstelling voor elkaar en het gedeelde verleden? Mensen die dezelfde interesse hebben voor hun eigen omgeving en geschiedenis? Over de scholen, de kerk, de boerderijen, de ontginningen, de Heren van het dorp, over Westbroekers in Amerika en overstromingen die het dorp troffen?. Geschiedenis van heel vroeger en van nog maar kort geleden'? De vrijwilligers van onlinemuseum willen die avond horen wat ze nog meer voor Westbroek en Achttienhoven kunnen betekenen. Ze willen vragen welke Westbroekers mee willen doen, hoe ze de school er bij kunnen betrekken en (andere) jonge mensen van het dorp.

Website
Het Online Museum De Bilt wil het culturele erfgoed van de gemeente bij elkaar brengen op één website. Daarbij wordt aandacht besteed aan alle aspecten van het verleden; dat die gemeente is ontstaan uit zes woonkernen benadrukt men; op https://onlinemuseumdebilt.nl is een ingang geplaatst om via de woonkernen Westbroek, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Groenekan, Bilthoven en De Bilt informatie en beelden te geven over de geschiedenis van de zes kernen van de gemeente De Bilt, waarvan Westbroek misschien wel het rijkste verleden heeft. Digitaal worden beelden en archiefstukken van lokale en bovenlokale betekenis weergegeven en toegelicht. Op donderdag 17 oktober komt onlinemuseumdebilt.nl naar het Dorpshuis van Westbroek en hoopt naast veel belangstelling vanuit Westbroek en Achttienhoven (daaraan wordt met bijna 80 items veel aandacht besteed op de site) ook op anderen uit de gemeente.

Geschiedenis
Anne Doedens zal voor Het Online Museum uitgebreid ingaan op onbekende, opvallende en belangrijke onderwerpen uit de geschiedenis van Westbroek-Achttienhoven, die het beeld van de geschiedenis van het dorp vervolledigen en boeiender maken dan deze al is. Daarnaast zal eindredacteur Dick Berents toelichten hoe Westbroekers mee kunnen helpen bij de site, om nog meer te vinden en bekend te maken over die heel bijzondere geschiedenis van Achttienhoven en Westbroek, een dorp waar men trots op kan zijn. Aanwezig zullen ook zijn de redacteuren, waaronder Veroniek Clerx en andere leden van het bestuur van het onlinemuseum.

Vergadering
Op deze avond worden films getoond, wordt de site toegelicht en mogelijk aangegeven wat dit museum voor Westbroekers en vooral voor de jongeren kan betekenen. Voorafgaand aan deze bijzondere avond kan de openbare vergadering van het Dorpsberaad bijgewoond worden. Op de agenda staan interessante onderwerpen zoals de resultaten van de diverse werkgroepen. Men wordt dan helemaal bijgepraat over actuele Dorpsonderwerpen. Vooral de plannen van de werkgroep Biodiversiteit zijn de moeite waard om kennis van te nemen. Biodiversiteit is niet alleen nuttig, maar zal ook voor verfraaiing van de bermen rondom Westbroek leiden.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>