Logo vierklank.nl
Een gedurfde schets van een appartementengebouw langs de Biltse Rading. (impressie woontoren door Natrufied Architecture)
Een gedurfde schets van een appartementengebouw langs de Biltse Rading. (impressie woontoren door Natrufied Architecture)
Natuur & Milieu

Gemeente presenteert Nobelkwartier

Tussenstand gebiedsontwikkeling rond H.F. Witte Centrum

Op maandagavond 4 maart organiseerde de gemeente De Bilt een bewonersavond over de laatste stand van zaken van de gebiedsontwikkeling rondom de locatie H.F. Witte Centrum in De Bilt. Tijdens de drukbezochte bewonersavond namen de aanwezigen kennis van de plannen voor sociale woningbouw, de nieuwe sporthal en de openbare ruimte. Aansluitend ging men in groepen in gesprek over de plannen voor het gebied, dat het Nobelkwartier zal gaan heten.

Doel van de avond was de tussenstand van de ontwikkelingen weer te geven en reacties uit de buurt op te halen. Zowel de stedenbouwkundige als architectonische uitwerkingen waren voorlopig. Met de reacties uit de buurt wil de gemeente tot een bijgestelde uitwerking komen, die opnieuw aan de buurt voorgelegd kan worden. Projectleider Sigrid Hafkenscheid opende de avond door kort het voortraject te schetsen, van de opdracht van de gemeenteraad voor sociale huurwoningen en een sporthal tot en met de voorbereidingen voor het verplaatsen van de garageboxen.

Schetsontwerpen
Na een toelichting op mogelijke uitdagingen zoals parkeerdruk, bouwhoogten en groenstructuren kwamen schetsontwerpen van het gebied aan de orde, toegelicht door stedenbouwkundig adviseur Frank Hermse. Volgens het ontwerp wordt het H.F. Witte Centrum gedeeltelijk verbouwd. De oude sporthal verdwijnt en een nieuwe hal wordt gerealiseerd waar voorheen de noodwinkel van Albert Heijn stond. Langs de randen van het ontwikkelgebied staan woonblokken met appartementen ingetekend (3- en 4-laags) en aan de zijde van de Biltse Rading verschijnt een gezichtsbepalend gebouw van 8 à 9 lagen met appartementen. Centraal is er een buurtplein ingetekend dat voor diverse doeleinden kan worden gebruikt, ook eventueel als extra parkeerruimte bij evenementen in het H.F. Witte Centrum.

Gesprekstafels
De presentatie van de schetsen en sfeerbeelden van de mogelijke inrichting gaven voldoende basis om over door te praten aan een achttal gesprekstafels. Hoe zit het bijvoorbeeld met speelgelegenheden? Voor welke groepen zijn de geplande appartementen bedoeld? Wat is er mogelijk qua groen? Hoe bewegen fietsers en voetgangers zich volgens deze plannen? Aan hoeveel evenementen wordt er gedacht? Reacties in de vorm van vragen, zorgen en ideeën werden verzameld en plenair teruggekoppeld, waarna tijdens een afsluitende borrel diverse inwoners bleven napraten.

Vervolg
Met alle reacties kan het stedenbouwkundig plan verder worden uitgewerkt, evenals de architectonische invulling. Dan zal de laatste versie van het plan na de zomer in 2019 aan de buurt worden gepresenteerd. Vervolgens is de gemeenteraad aan zet om de ruimtelijke randvoorwaarden vast te stellen. Als ook het bestemmingsplan is vastgesteld zou in 2020/2021 gestart kunnen worden met de realisatie van het Nobelkwartier.

HvdB

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>