Logo vierklank.nl
Gemeenteraadslid Menno Boer plakt en niet op een van de verkiezingsborden in de gemeente.
Gemeenteraadslid Menno Boer plakt en niet op een van de verkiezingsborden in de gemeente.
Politiek

Duurzame wereld begint in De Bilt

Donderdag 7 maart organiseert de SP samen met de PvdA, ChristenUnie en fractie Brouwer een openbare raadsinformatieavond over het thema Duurzaamheid. Het doel van de avond is inwoners van De Bilt samen te brengen en samen te praten over wat er nodig is voor een echte duurzame wereld, te beginnen in De Bilt.

door Henk van de Bunt

Frans de Ruiter (SP) is één van de organisatoren: 'Ik verwacht uiteraard veel raadsleden. Ook wethouder(s) duurzaamheid. Er zijn tot nu toe ongeveer 25 'losse' aanmeldingen van inwoners; ook de meeste insprekers op 7 feb (Voedselbank, Repair Café, Samen voor De Bilt, Biltsheerlijk en Duurzaam De Bilt) hebben toegezegd te komen: ieder is uitdrukkelijk uitgenodigd als 'gewone' deelnemer aan de gesprekken. Met de voorzitter van Beng! is al in een vroeg stadium overlegd; Nicole van Overbeek komt en de leden van Beng worden uitgenodigd. Er is contact geweest met de directies van Werkplaats en Aeres. Door het vertrek van directeur Dick Frantzen van HNL is daar het contact nog niet gelukt; daar gaat komende tijd nog werk van worden gemaakt'.

Raadsinformatieavond
Krischan Hagedoorn (PvdA) vertelt over het ontstaan van het idee: 'De SP is met dit idee voor een raadsavond gekomen. Raadsavonden worden echter altijd met minimaal twee partijen georganiseerd. PvdA, ChristenUnie en Fractie Brouwer ondersteunden de SP hier graag bij. Het thema duurzaamheid staat bij deze partijen immers hoog in het vaandel. ChristenUnie, fractie Brouwer, PvdA en SP werken vaker op thema's samen, zo is er een gezamenlijke motie ingediend om het oplaten van ballonnen te verbieden en dienden ChristenUnie, SP en PvdA samen 35 voorstellen voor aanpassingen in het coalitieakkoord in, waarvan er zeven werden overgenomen. Eerder werd al een avond over de global goals georganiseerd door GroenLinks en D66, een aantal duurzaamheidsthema's werd hierin behandeld. Fractie Brouwer, SP, ChristenUnie en PvdA betrekken op 7 maart nadrukkelijk de inwoners zelf hierbij. Voor hun inbreng en mogelijkheden is ruimschoots gelegenheid'.

Duurzaam
Tijdens een heldere inleiding zal maatschappijfilosoof Robin Brouwer - verbonden aan de Stichting Waarden en Samenleving - ingaan op duurzaam bewustzijn en sociale duurzaamheid. Deze waarden zitten al van oorsprong in de mens. Dat besef is een voorwaarde om tot een begrip van duurzaamheid te komen dat meer is dan zomaar een ' mening'. Robin Brouwer: 'Duurzaamheid en klimaatverandering zijn begrippen die de laatste paar jaar door de economie, de politiek en de media van een lading voorzien zijn. In de discussies daarover zien wij dan ook dat reeds bestaande denkwijzen, belangen en zienswijzen doorwerken. Hoe kunnen wij met elkaar tot een gezamenlijk perspectief op handelen komen dat tegemoet komt aan de ernst en dringende noodzaak van een verantwoorde omgang met de wereld om ons heen?'

Gesprek
Vervolgens zal gespreksleider Jikke de Ruiter de aanwezigen uitnodigen met elkaar in gesprek te gaan met de vraag: 'Wat is er nu nodig?' In haar aanpak creëert Jikke verbinding en samen met Robin inspireert zij de eigen verantwoordelijkheid te pakken voor de wereld om ons heen.

Toegankelijk voor alle inwoners van De Bilt in Dorpshuis HF Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt. De start is om 20.00 uur en duurt vermoedelijk tot 22.00 uur. Om verzekerd te zijn van een plaats graag aanmelden op debilt@sp.nl.

Meer berichten