Logo vierklank.nl
Dat wil ik effe kwijt.....

Dat wil ik 'effe' kwijt…

Prachtig de visie van de omgevingsmanager van RWS Rudy Klunder op hoe het project A27/A1 is verlopen, zoals verwoord in De Vierklank van 2 januari 2019.

Ik heb eerder een soort persiflage geschreven à la het 'kan-nie-waar-zijn' programma.

Helaas is er geen programma 'klunzig'! Echter wat schiet je ermee op met al dat negatieve gedoe. Laat ik het nu eens positief zien.

Het gaat natuurlijk over onze prachtige uitbreiding van de A27 met al zijn voordelen. In willekeurige volgorde zijn die met name voor Hollandsche Rading:

- De verkeersnelheid door deze dorpskern van De Bilt blijft gehandhaafd op 120 km/uur. Met het terugbrengen naar 100 km/uur zou dan helaas ruim 15% CO2uitstoot verloren gaan. Ronduit…Zonde!;

- Aan de Oostzijde van de weg is de geluidsabsorberende laag aangebracht. Beter absorptie van gekeuvel van je buren in de tuinen dan dat van het geluid van het verkeer; De bermen aan weerszijden van de weg zijn verrijkt met de prachtige Japanse duizendknoop;

- De lichtmasten zijn zodanig hoog geplaatst, dat de tuinen en de huizen ruimschoots verlicht worden. Dat scheelt toch weer verlichtingskosten voor de bewoners en past in het klimaatbeheersingsbeleid van onze overheid;

- De schermen aan de Oostzijde zijn aan de bovenzijde voorzien van 2 meter hoge transparante delen. Dit i.v.m. de daglichttoetreding. Ideaal want naast dat de hele dag de tuinen door de zon verlicht zijn en bomvol staan met parasols… wordt het laatste stukje zonsondergang je daarmee niet ontnomen en kun je de rest van de avond genieten van de prachtige reflecties in dat deel door het LEDlicht;

- Om te weten waar je je bevindt staat op het viaduct de naam Egelshoek (gem. Hilversum) i.p.v. Hollandsche Rading (gem. De Bilt). Dit houdt m.n. hulpverlenende instanties scherp als er een ongeluk gebeurt bij dit viaduct;

- RWS houdt er van om iedereen scherp te houden. Door het plaatsen van een groot reclamebord bij het verlaten van de parkeerplaats onder het viaduct en daardoor het zicht te beperken zet je de bestuurder direct al in de vereiste vorm van alertheid in het verkeer:

- Onder dit viaduct een lichtmast plaatsen op een parkeerplaats is slim. Het schept visueel enige ruimte.

Henk van Gend

Hollandsche Rading

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>