Logo vierklank.nl
Rudy Klunder RWS. (foto RWS)
Rudy Klunder RWS. (foto RWS)
Natuur & Milieu

Terugblik op het project A27/A1

Na de openingshandeling van minister Van Nieuwenhuizen op 14 november jl. blikt omgevingsmanager Rudy Klunder terug op het project A27/A1. 'Ik ben aangename verrassingen tegengekomen, maar ook verschillende uitdagingen. Al met al ben ik trots op het resultaat.'

'Mooi om te zien dat we voor de omgeving, natuur én weggebruiker van betekenis konden zijn', vertelt Klunder. Voor hem is het project dat hij tijdens de voorbereidingsfase in 2011 al met beide handen aanpakte, nu bijna afgerond: 'Destijds was het voor mij de eerste keer als omgevingsmanager. Toen ik op één van de eerste informatieavonden kwam, wist ik meteen dat het een pittige klus zou worden. Er speelden veel emoties mee, vooral bij de mensen uit de omgeving, die directe effecten van de wegverbreding ondervinden. In mijn functie als omgevingsmanager mocht ik al deze contacten met de stakeholders onderhouden. Waar ik dankbaar voor ben is de energie, die de omgeving heeft gestopt in onze contacten. Dat ze met mij hebben gedeeld waar zij waarde aan hechten en wat hun zorgen waren. Mijn rol was om deze belangen binnen het project te brengen zodat er een zorgvuldige en goede belangenafweging kon worden gemaakt bij de projectbesluiten.

Trots op goede contacten
'En laten we eerlijk zijn: bouwen zonder hinder bestaat niet. Maar als het besluit om te verbreden is genomen, kunnen we wel samen proberen er het beste van te maken. Uiteindelijk kregen we van buurtbewoners waardering terug voor de manier waarop we het afgelopen 1,5 jaar de werkzaamheden hebben aangepakt. Daar ben ik denk ik het meest trots op, dat we zo'n goede relatie met alle betrokkenen hebben behouden. Ook als het af en toe minder goed ging, omdat tijdens de realisatie de effecten van de verbreding pas goed zichtbaar werden. Ook de plotselinge extra aandacht van de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop hoort bij het werk en de uitdagingen. In overleg met specialisten en direct betrokkenen kijken we nu naar de specifieke locaties waar de plant zich bevindt en de aanpak die daarbij past in de komende jaren'.

Altijd in je rol
Uiteindelijk hoort Klunder van veel mensen uit de omgeving dat ze weinig overlast hebben gehad. 'Grappig was dat ik in de zomer van 2018 op vakantie in België twee oudere stellen uit Maartensdijk tegen kwam. Ik zag aan de lokale courant dat ze uit de regio De Bilt kwamen. Daarom heb ik contact met ze gezocht. Ze waren heel positief over de verbredingswerkzaamheden, vooral over de snelheid en netheid van werken. Zo bleef ik ook tijdens mijn vakantie nog een beetje in mijn rol als omgevingsmanager.' Verder hebben vooral de tijdelijke geluidsschermen voor rust gezorgd', vervolgt Klunder. 'Dat scheelde voor de omgeving, maar ook voor de weggebruikers. Want de werkzaamheden vonden achter het scherm plaats. En zo kon ook 3Angle rustiger en veiliger werken, want veilig bouwen is belangrijk.'

Natuur
Een ander succes binnen dit project was de bijdrage voor natuur. 'De werkzaamheden hebben zo min mogelijk impact gehad op de dieren die in dit gebied leven. Daarnaast is met de nieuwe faunatunnel Monnikenberg een prachtige verbinding gerealiseerd. Ook hebben we langs het traject veel nieuwe heide en groen aan weten te leggen. 3Angle werkt nog tot april 2019 door met het aanplanten van groen. En blijft hier ook tijdens de beheerfase verantwoordelijk voor.'

Afwegingen overbrengen
Het lastigste aan zijn werk vindt Klunder dat er vaak meerdere belangen spelen, die zorgvuldig moeten worden afgewogen. 'We moesten bijvoorbeeld de A27 extra afsluiten om randelementen aan de viaducten aan te brengen. Dat werk konden we anders niet veilig genoeg uitvoeren. Dat brengt ook verkeershinder met zich mee voor betrokken bewoners langs het tracé, zoals de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan. In dit geval betekende een veilige uitvoering van de werkzaamheden meer hinder dan aanvankelijk voorzien. Dat moet je dan ook over weten te brengen. 'Wat ik prettig vond is dat we naast kritische feedback ook op begrip vanuit de omgeving konden rekenen. Dit project bewijst dat een goede doorstroming en uitvoering van werkzaamheden nabij bewoners tijdelijk prima samen kunnen gaan. Daar kunnen de raakvlakprojecten straks mooi op voortbouwen.'

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>