Logo vierklank.nl
Het bridgespel wordt gespeeld met 52 kaarten door vier personen.
Het bridgespel wordt gespeeld met 52 kaarten door vier personen.
Sport

Cursus Bridge voor beginners

Bij voldoende belangstelling start er maandag 21 januari in het paviljoen van Sport-Vereniging Maartensdijk (SVM) een beginnerscursus bridge. N.a.v. een nootje-uitvraag in een vorige Vierklank meldden zich plm. 10 kandidaten, maar het vereiste minimum aantal deelnemers (12) was toentertijd nog niet bereikt. Nu wordt alsnog gepoogd het minimaal vereiste aantal deelnemers te verkrijgen.

door Walter Eijndhoven

Bridge is een kaartspel, dat onder de noemer denksport geplaatst kan worden. Het spel vereist concentratie, geheugen, logisch denken en goede samenwerking tussen partners. Bridge bestaat uit twee delen: het bieden en het spelen. Het spel wordt gespeeld met 52 kaarten door vier personen. Iedere speler krijgt de naam van een windrichting: Noord, Oost, Zuid of West. Noord en Zuid spelen samen - vormen een partnerschap - en spelen tegen Oost en West, die ook als partnerschap samenspelen. Het partnerschap kan ad hoc zijn, alleen voor één spel of wedstrijd, maar over het algemeen hebben bridgers vaste speelpartners. De spelers zien elkaars kaarten niet. Een goed bridgepaar begrijpt en vertrouwt elkaar, zodat ze effectief kunnen bieden (in 'code-vorm elkaar over de 'sterkte' informeren) en tot een 'contract' komen. Na het bieden wordt gespeeld, waarbij ieder paar zo veel mogelijk slagen probeert te maken.

Minimum
'Vorig seizoen werd er voor het eerst een middag-beginners-cursus gegeven; binnen no-time meldden zich daarvoor uiteindelijk 17 deelnemers', aldus bridgedocent Henk van de Bunt: 'Daarna vroeg men, of er weer een nieuwe cursus zou worden gestart. Na wat informatie over de mogelijkheden te hebben verzameld, blijkt het bij voldoende belangstelling mogelijk dit op de maandagavonden en om organisatorische redenen bij SVM te doen. Om het kostenplaatje acceptabel te houden is 12 deelnemers een minimum en om het in klein verband en begrijpelijk te kunnen organiseren,16 deelnemers echt het maximum'.

Opvang
Om bridge te leren wordt meestal eerst een cursus gevolgd, waar bridgedocenten je de eerste beginselen van het bridge bijbrengen, door middel van een basiscursus voor beginners. Zo'n cursus bestaat in de regel uit 12 lessen van ongeveer 3 uur. In dit geval wordt er een oefen-uitloop van 4 (extra) avonden aan toegevoegd.

Bridge leren is niet moeilijk, maar het moet wel goed worden uitgelegd. De opzet is dan ook het eerste gedeelte van de les (met een beamer) de theorie uit het boekje in voorbeeldvorm te bespreken. Al vanaf les één heb je de kaarten in de hand en leer je het spel spelenderwijs. Bij het uitspelen wordt door 'secondanten' telkens geadviseerd.

Aanmelden
21 januari start bij voldoende aanmeldingen een bridgecursus voor beginners, bestaande uit 16 lessen, gegeven door Henk van de Bunt op maandagavond in het paviljoen van SVM in Maartensdijk (Dierenriem 4). Belangstelling kan tot 17 januari worden aangegeven via avondcursusbridge@ziggo.nl.

Meer berichten