Logo vierklank.nl
 De werkgroep Sociale Tak Rode Kruis die druk doende is de transitie naar een zelfstandige organisatievorm te realiseren v.l.n.r. Henny van Engelen, Cindy van Engelen en Corrie Tersteeg. Ad Tersteeg ontbreekt op de foto.
De werkgroep Sociale Tak Rode Kruis die druk doende is de transitie naar een zelfstandige organisatievorm te realiseren v.l.n.r. Henny van Engelen, Cindy van Engelen en Corrie Tersteeg. Ad Tersteeg ontbreekt op de foto.
Algemeen

Sociale hulp-activiteiten weg bij het Rode Kruis

door Kees Diepeveen

Door een beslissing van de Ledenraad van het landelijke Rode Kruis om zich alleen nog maar te richten op hulpverlening in noodsituaties en de preventie van nood, staan de plaatselijke afdelingen, die tot op heden sociale activiteiten onder de paraplu van het Rode Kruis uitvoerden op een tweesprong. Zo ook de afdeling De Bilt, waar tevens Maartensdijk onder valt. Onderzocht wordt of zelfstandig doorgaan haalbaar is.

'De vraag is of er een organisatievorm is waaronder de activiteiten die door de afdeling op dit moment nog georganiseerd worden, zoals koffieochtenden, buffetten etc. kunnen worden gecontinueerd' ; aan het woord zijn Corrie Tersteeg en Cindy en Henny van Engelen. Samen met Ad Tersteeg vormen zij de Werkgroep Sociale Tak Rode Kruis. Zij zijn gesprekspartner voor één van de landelijke sociale transitiecoördinatoren van het Rode Kruis die ondersteuning bieden bij de transitie van plaatselijke afdelingen van het Rode Kruis naar zelfstandigheid of aansluiting bij een andere partij. De werkgroep richt zich op een stichtingsvorm. Op 1 januari 2020 moet het hele transitieproces landelijk voltooid zijn.

Vrijwilligers
Corrie Tersteeg: 'We hebben al wel rondgekeken en contacten gelegd met organisaties die ook sociale activiteiten verzorgen. Maar dat wijkt toch te veel af van wat wij voor ogen hebben. Cindy van Engelen vult aan: 'Wij willen de mensen vooral activiteiten buitenshuis bieden. Onze ervaring is dat mensen die andere omgeving enorm waarderen. Dat willen we blijven doen maar daar kijken andere organisaties voor sociale activiteiten toch wel anders tegen aan'. Corrie Tersteeg: 'De meeste van onze vrijwilligers hebben aangegeven te blijven wanneer we zelfstandig zijn. Die zitten er net zo in als wij: het gaat niet zo zeer om het Rode Kruis maar om het werk wat we doen'. Henny van Engelen: 'En dat geeft ons allemaal zo veel voldoening. Als we hiermee stoppen dan zijn er zeker 60 mensen die dit erg zullen missen. De deelnemers kijken altijd erg uit naar onze activiteiten en vooral naar de dagtochten'. 

Financiën
'Met de hulp van de landelijke sociale transitie coördinator Rinze de Vries zijn wij erg tevreden' aldus Corrie Tersteeg: 'Samen met ons zet hij alles op een rijtje. Vooral de zakelijke kant. Hij gaat door op onze reacties en doet daar wat mee. Het is maar de vraag of een zelfstandige stichting haalbaar is. We nemen in elk geval alle scenario's door en komen zo ook de onmogelijkheden tegen. De financiën zijn natuurlijk een heikel punt. Activiteiten die vroeger onder de vlag van het Rode Kruis uitgevoerd en grotendeels bekostigd werden moeten in de toekomst zelf gefinancierd worden. De coördinator gaat overleggen over deze en vele andere zaken met het dagelijks bestuur van het Rode Kruis. Hij heeft al een stappenplan gemaakt waar we binnenkort met elkaar over gaan praten'.

Doorgaan
Cindy van Engelen: 'Vooralsnog gaan we er van uit dat we zelfstandig kunnen doorgaan. Daarvoor kunnen we wel bestuursleden en actieve nieuwe vrijwilligers gebruiken. Vooral wat jong elan zouden we prettig vinden. De dankbaarheid die je terugkrijgt van de mensen is enorm en dat geeft een goed gevoel'. De meeste activiteiten vinden door de week en in de avonduren plaats'. Henny van Engelen vult daar nog op aan: 'Vooral bij de dagtochten hebben we veel ondersteuning nodig. Er gaan altijd mensen in rolstoelen mee en die moeten een begeleider hebben'. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Henny van Engelen, tel. 0346 212729 of via de email: angel.gifts@kpnplanet.nl.

.      

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>