Logo vierklank.nl
Kruidenierswinkel van Ravestein te Groenekan.
Kruidenierswinkel van Ravestein te Groenekan.
Historie

Boek met oude foto's van Maartensdijk nog verkrijgbaar

In november 2008 verscheen een fotoboek van Rienk Miedema met 1500 oude prentbriefkaarten en foto's van de vier kernen van de gemeente Maartensdijk. Een jaar daarvoor had Rienk de meeste ansichtkaartverzamelaars in het dorp benaderd om met elkaar een zo compleet mogelijk fotoboek samen te stellen over de vier kernen waaruit de gemeente bestond. Mogelijk beïnvloed door de recente publicaties in de range 'Toen en nu (nog)' is er meer vraag naar oude foto's. Miedema heeft nog wat exemplaren van het boek beschikbaar.

door Henk van de Bunt

Koos Kolenbrander schreef 10 jaar geleden: 'Rienk Miedema werd in het oude Friese universiteitsstadje Franeker geboren. Spoedig na zijn middelbareschooltijd raakte hij via zijn werk betrokken bij de ontwikkeling van de opkomende automatisering van het kantoorwerk. Hij raakte ook geboeid over de historische betekenis van oude foto's en prentbriefkaarten. Over zijn geboorteplaats Franeker maakte hij een aantal fotoboekjes waarin oude buurten en de diepere betekenis van bij- en scheldnamen belicht worden. In 1963 verliet hij Franeker en kwam na wat omzwervingen uiteindelijk bij de (voormalige) Grontmij in De Bilt te werken'.

Verzamelaars
Koos vervolgt: 'In september 2007 gaf hij samen met Ellen Drees van de Historische Kring D'Oude School in De Bilt het boek 'De Bilt-Bilthoven in oude prentbriefkaarten' uit. Spoedig na het verschijnen hiervan vroeg de gemeente De Bilt hem of hij zo'n zelfde boek over de vier kernen van Maartensdijk wilde maken. Na een rondgang langs verzamelaars van oude foto's en prentbriefkaarten en het zoeken van enkele sponsors ontstond er al snel een compleet foto-overzicht van de vier kernen gedurende de laatste honderd jaar met soms ook een zeldzame afbeelding uit de 19de eeuw. Met hulp van zijn broer Willem Miedema, Wout Scharrenburg en Jan van Willigenburg werden alle gevonden foto's gescand en naar straat gesorteerd. Vooral de verzamelaars Anton Kooy uit Hollandsche Rading en Theo Schouten uit Maarssen waren Rienk zeer behulpzaam bij de opzet van het boek. Volgens de samenstellers is er een boeiend kijkboek ontstaan waarin iedereen wel iets van zijn straat, wijk of dorp zal herkennen'.

'Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek in oude prentbriefkaarten' door Rienk Miedema is per e-mail te verkrijgen via rienk.miedema@hetnet.nl.

Meer berichten