Logo vierklank.nl
 Een gesneuvelde zware  beuk wordt afgevoerd.
Een gesneuvelde zware  beuk wordt afgevoerd.
Algemeen

Werkploeg Landgoed Eyckenstein

In het voorjaar is het initiatief genomen om een eigen wekelijkse werkploeg met vrijwilligers uit de regio op te zetten op landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. Met de ploeg wil het landgoed een extra impuls geven aan het kwaliteitsniveau. Als vaste werkdag is gekozen voor de dinsdag. Vanaf de start, begin mei, bestaat de groep uit een bezetting van vier tot maximaal zeven personen.

In de eerste twee maanden is gewerkt aan het weer op orde brengen van de flanken van een lange laan en een slootkant. Verwilderde braamstruiken en woekerende Amerikaanse vogelkers zijn uitgestoken en verwijderd. Eerder achtergebleven snoeihout is verspreid.

Don Quichot
Met het oog op de theatervoorstelling Don Quichot zijn de resten van een gesneuvelde zware beuk door de ploeg opgeruimd om de locatie toegankelijk te maken. De komende periode zal verder worden gegaan met het vrijmaken van de sloot en een pad wat onderdeel is van een zichtas.

Samen
Het samen werken aan verhoging van de kwaliteit op het landgoed levert synergie binnen de groep en voldoening door het bereikte resultaat. Bovendien is het leveren van inspanning goed voor lijf en geest. De werkzaamheden worden gecoördineerd door Bert Tuinzaad en Matthias van Boetzelaer. Meer vrijwilligers zijn welkom. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met: Bert 06 22459961 of Matthias 06 29278191

Meer berichten