Logo vierklank.nl
Algemeen

Lezing bij Historische Vereniging

Op woensdag 26 april vindt de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring D'Oude School plaats. De stukken voor de vergadering staan kort voor de vergadering op de website. De vergadering wordt gehouden bij WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven.

Aansluitend na het officiële gedeelte zal mevrouw Lies Haan-Berends een lezing houden met de titel 'Het Hart van Amersfoort'.  De lezing start om 21.00 uur. Voor leden is de lezing gratis.

De Historische Kring viert dit jaar haar 25-jarige jubileum en heeft met de Historische Vereniging Maartensdijk, die dit jaar ook jubileert, tal van activiteiten georganiseerd. Ook die zijn op de website van de vereniging te vinden en tevens op de speciaal voor deze gelegenheid gemaakte website www.vanzoddetotpleisterplaats.nl. Mocht u interesse hebben om mee te werken aan het voortbestaan van de Historische Kring en bent u in voor een vrijwilligersfunctie in een van de werkgroepen dan kunt u contact zoeken met het secretariaat, email secretaris@historischekringdebilt.nl.

Meer berichten