Logo vierklank.nl
Politiek

Nieuwe burgemeester De Bilt

20 kandidaten hebben gereageerd op de burgemeestersvacature in de gemeente De Bilt. Onder de sollicitanten bevinden zich 13 mannen en 7 vrouwen. Van alle kandidaten hebben 17 bestuurlijke ervaring, van hen 8 als burgemeester.

Het aantal reflectanten naar politieke kleur is VVD (6), D66 (5), CDA (4), GroenLinks (3) en PvdA (1). Eén kandidaat is geen lid van een politieke partij. De komende tijd spreekt de commissaris van de Koning met een aantal kandidaten en maakt hij een selectie. Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van De Bilt. De vertrouwenscommissie voert daarna gesprekken met kandidaten.

Binnenlandse zaken
Vervolgens stelt de gemeenteraad een aanbeveling vast met daarop twee namen en stuurt die naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De naam van de hoogstgeplaatste kandidaat is openbaar. Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure en over de kandidaten. De benoeming van de nieuwe burgemeester kan, naar verwachting in maart of april 2017 plaatsvinden.

Meer berichten