Logo vierklank.nl
Algemeen

Sint Maarten en Sint Nicolaas in Lage Vuursche

De Sint Maarten-wandeling op vrijdag 11 november in Lage Vuursche kende een mooie opkomst van kinderen en ouders. Na het voorlezen van het Sint Maarten-verhaal ging de stoet langs vele deuren in het dorp. De kinderen werden hierbij ruim getrakteerd op divers snoepgoed en mandarijnen en keerden na de wandeling enthousiast terug naar het dorpshuis De Furs.

De eerstvolgende activiteit is de intocht van Sinterklaas en zijn gevolg. Deze activiteit begint zaterdag 26 november om 12.00 uur in het dorpshuis. De kinderen worden dan ontvangen met wat drinken en een broodje. Een aantal Pieten zal hierbij reeds aanwezig zijn. Om ongeveer 12.45 uur gaat het gezelschap op weg om Sinterklaas en zijn hoofdpiet op te halen. Een rijtuig zal klaar staan voor Sint en Piet. Hierna zal een rondgang gemaakt worden door het dorp en dan volgt het feest in het dorpshuis met het uitpakken van de cadeautjes. Om ongeveer 16.00 uur is dan het einde van deze happening en vertrekken Sint en Piet naar een volgend adres. Kinderen kunnen nog aangemeld worden tot 18 november via de website van de stichting www.welzijnbewonerslagevuursche.nl

Kerst
De laatste activiteit in het jaar 2016 is de Kerstinloop vanaf 13.30 uur voor ouderen op dinsdag 20 december in dorpshuis De Furs. Op deze middag is er een optreden van het Goois Ouderen Koor uit Hilversum; een koor dat meer dan eens al in Lage Vuursche was en borg staat voor een geweldig optreden.

Meer berichten