Het is nog even behelpen in de Planetenbuurt.
Het is nog even behelpen in de Planetenbuurt.

Planetenbuurt klaagt over onveilige situatie

Algemeen Algemeen

De werkzaamheden in de Planetenbuurt veroorzaken nogal wat ongemak voor omwonenden en bezoekers.

Peter Klarenbeek uit De Bilt meldt dat er als gevolg van de werkzaamheden een onveilige verkeerssituatie is ontstaan met kerende en draaiende auto's op de hoofdroutes. Grote auto's lopen vast op de Jupiterlaan en Steenen Camer en omleidingsinfo op aanrijroutes staat niet of slecht aangegeven. Daarnaast baren de veel aangebroken plaatsen met losliggende onderdelen en niet opgeruimd vuil hem zorgen evenals de hoeveelheid zwerfvuil in de buurt.

Dick de Jager van de gemeente beaamt dat er deze periode veel werkzaamheden plaatsvinden in de wijk. 'Wij hebben de inwoners daarover onder andere met een nieuwsbrief geïnformeerd. Ter voorbereiding op het aanleggen van nieuwe rioleringen hebben de nutsbedrijven hun kabels en leidingen vernieuwd/verlegd. Daarvoor was het nodig op enkele plekken de Planetenbaan 'over te steken' door een sleuf te graven. Het doorgaande verkeer op de Planetenbaan is hierdoor enkele dagen gestremd geweest.

Deze werkzaamheden begonnen maandag 10 oktober en zijn vrijdag 14 oktober in de loop van de dag afgerond, volgens planning. In deze dagen is met gele borden en omleidingsroute ingesteld geweest waardoor de bewoners in de wijk (uiteraard) hun woningen konden blijven bereiken. De situatie is sinds vrijdag dus weer terug bij het oude voorlopig

Ook op onze pagina www.debilt.nl/projecten vind je meer informatie over wat we allemaal gaan doen om de wijk fraaier te maken. Dat kan helaas niet zonder enige overlast; het enige dat de aannemer kan doen is om deze tot een minimum te beperken en dat de gemeente haar inwoners goed bijgepraat houdt over de voortgang van de werkzaamheden. Buurtbewoners die ondanks de inspanningen van de aannemer en de gemeente hinder ervaren van losliggend materiaal, niet opgeruimd vuil of anderszins, kunnen dit het best bij de gemeente melden via www.debilt.nl of door middel van een telefoontje naar (030) 22 89 411; onze buitendienst handelt deze meldingen dan af.