Logo vierklank.nl
V.l.n.r. Lieneke Geurtsen, Frank Mulder, Edwin Plug en Henny van der Heijden van Vierstee 2.0.
V.l.n.r. Lieneke Geurtsen, Frank Mulder, Edwin Plug en Henny van der Heijden van Vierstee 2.0.
Algemeen

Vierstee 2.0 wil lokale exploitant

door Henk van de Bunt

De renovatie van De Vierstee gaat van start. Vierstee 2.0 is achter de schermen druk om alle bijkomende zaken in goede banen te leiden om de nieuwe Vierstee zo prettig mogelijk te maken voor iedereen.

In de voorlaatste week van juni verzond Vierstee 2.0 een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders. Eén van de daarin genoemde punten betrof het besluit dat de exploitatie en het beheer van de Vierstee niet langer een kerntaak van de gemeente De Bilt zou zijn. Stichtingsvoorzitter Edwin Plug: 'Afgelopen periode heeft het bestuur van stichting Vierstee 2.0 diverse gesprekken gevoerd met de beoogde exploitant. Wij zijn van mening, dat beheer en exploitatie zo dicht mogelijk bij de Maartensdijkse bevolking moet blijven. Rondom de gewenste exploitatie en het beheer voor de Vierstee zien wij overeenkomsten met de situatie bij het H.F. Witte Centrum in De Bilt. De lokale zeggenschap over 'onze' Vierstee dient behouden en langjarig gewaarborgd te worden. Deze punten afwegende komen wij tot de conclusie dat een geheel commerciële exploitatie en beheer van De Vierstee samen met bijvoorbeeld de Kees Boekenhal en het nieuwe zwembad ongewenst is. De Vierstee is een voor Maartensdijk te waardevolle voorziening'.

Overleg
In een onlangs met de gemeente gevoerd overleg gaf wethouder Madeleine Bakker-Smit hierop een positieve reactie. Penningmeester Frank Mulder: 'We gaan gezamenlijk kijken of en hoe we een beheer- en exploitatie-stichting handen en voeten kunnen gaan geven. Let wel; dit betekent nog niet 100% zeker dat deze stichting er ook gaat komen. Er moeten nog een aantal afwegingen hierbij gemaakt worden en er moeten in het hele traject nog een aantal (politieke) beslissingen genomen gaan worden. Wat ons betreft gaat deze stichting er echter wel komen. De komende weken gaan we een verdere uitwerking geven aan een opzet ervan, daarna zal het beslistraject ingegaan worden'. Wethouder Madeleine Bakker: 'Inderdaad worden meerdere opties van beheer en exploitatie met voor- en nadelen en de rol daarin van de Stichting gezamenlijk doorgenomen. Na de inzameling van gelden voor de inrichting van de gerenoveerde Vierstee blijkt ook uit dit initiatief opnieuw de enorme betrokkenheid van de inwoners van Maartensdijk bij De Vierstee. En daar ben ik enorm blij mee'.

Meer berichten