Logo vierklank.nl
De warming up van Joyce Geurtsen slaat heel goed aan. Iedereen doet enthousiast mee.
De warming up van Joyce Geurtsen slaat heel goed aan. Iedereen doet enthousiast mee. (Foto: )

Project De Derde Helft start bij SVM in Maartensdijk

  Sport

Op dinsdag 29 september werd in de kantine van voetbalvereniging SVM in Maartensdijk de aftrap verricht voor het project De Derde Helft. Een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en de Vriendenloterij met als doel om van de sportkantine een gezellige ontmoetingsplaats te maken. Niet alleen voor sport en spel maar ook voor een kop koffie en een goed gesprek. 

De Derde Helft in Maartensdijk is een samenwerking tussen voetbalvereniging SVM, Stichting Mens De Bilt, Korfbalvereniging Tweemaal Zes en Fysiotherapie & Beweegcentrum Maartensdijk. De opzet is dat iedereen - maar met name ouderen - elkaar elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur vrijblijvend kunnen ontmoeten en meedoen met activiteiten die georganiseerd worden door vrijwilligers. Bord- en kaartspelen, darten, Jeu de boules, gezond bewegen, walking football, korfbal, tennis, badminton, yoga zijn hier voorbeelden van. Ruim 20 belangstellenden waren op de start van het project afgekomen.

Saamhorigheid
Helaas moest Gerda Vloedgraven (coördinator van de ouderencommissie De Derde Helft bij SVM) in haar openingstoespraak aankondigen dat de geplande activiteiten de eerste drie weken geen doorgang kunnen vinden door de verstrengde coronamaatregelen. Iedereen wordt op de hoogte gehouden over het vervolg. Tevens dankte zij voetbalvereniging SVM dat sportcomplex en kantine beschikbaar stelt. Hans Nauta, coördinator Derde Helft van SVM: ‘Ons sportcomplex wordt overdag amper gebruikt en wij willen door hieraan mee te werken een nieuwe functie geven aan ontmoetingsplaats voor 55-plussers met voldoende ruimte om activiteiten te ondernemen. Op deze manier vergroot de club de maatschappelijke waarde en ervaren ouderen saamhorigheid binnen een sportvereniging, zonder per se een sport uit te oefenen. Doel is om alle gebruikers van het sportpark Van Eck hierbij te betrekken. Korfbalvereniging TZ is al aangesloten en met Tennisvereniging Tautenburg zijn we in gesprek’.

Walking Korfbal
Voor de opening van het traject was een mooi programma samengesteld waarbij alle belangstellenden konden zien en ervaren wat er al aan aanbod van sport en spel beschikbaar is. Het aanbod was breed. Er werden lessen yoga gegeven door Wessel Schuller, lessen Bewegen voor ouderen door Jonne Rigter van Fysiotherapie & Beweegcentrum Maartensdijk en bij Korfbalvereniging TZ werd onder regie van Henny de Rooij Walking Korfbal gespeeld en was de Jeu de Boulesbaan open. Er was ook een ruimte om te sjoelen ingericht. Voordat het sport- en spelprogramma van start ging werd er een levendige warming up verzorgd door Joyce Geurtsen. Zij kreeg de spieren los bij alle aanwezigen.

Buurtsportcoach
‘Andere verenigingen kunnen betrokken worden bij ons project op basis van wat de doelgroep aan activiteiten en wensen heeft’ aldus Hans Nauta. ‘De buurtsportcoach voor ouderen van Stichting Mens De Bilt is actief betrokken bij ons project. Tevens zijn wij in gesprek met Aeres VMBO Maartensdijk om samen de mogelijkheden te bespreken om hun leerlingen actief te betrekken in de vorm van maatschappelijke stages dan wel het verzorgen van workshops bij De Derde Helft. Zo slaan we ook een brug naar de jeugd die een rol kan spelen binnen het project’.

Start
Over wanneer De Derde Helft echt van start kan gaan wordt duidelijk gecommuniceerd. Dan stelt SVM haar deuren elke dinsdag open voor 55-plussers van 10.00 uur tot 12.30 uur op Sportpark van Eck, Dierenriem 4 in Maartensdijk om elkaar vrijblijvend te ontmoeten en mee te doen met de activiteiten. Uiteraard wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM; in verband met deze richtlijnen wordt vooraf aanmelden op prijs gesteld via 3ehelft@svmmaartensdijk.nl of via Gerda Vloedgraven 06 28695669.

door Kees Diepeveen

Meer berichten