V.l.n.r. Jette Muijsson, Johan Slootweg, Krischan Hagedoorn en Theo Aalbers.
V.l.n.r. Jette Muijsson, Johan Slootweg, Krischan Hagedoorn en Theo Aalbers. Foto: Henk van de Bunt

Veel reacties op vertrek wethouder André Landwehr

Politiek

Het vertrek van Wethouder André Landwehr roept bij de niet-collegepartijen naast veel vragen ook veel reacties op. Bilts Belang, Beter de Bilt, Fractie Brouwer, SGP, PvdA, SP, Christen Unie en Forza hebben daar zo hun ideeën over. 

Gemeenteraadslid Erik den Hertog: ‘Bilts Belang vindt het onacceptabel om voor de resterende maanden tot aan de gemeenteraadsverkiezingen een vervanger voor wethouder Landwehr aan te stellen i.v.m. te ontvangen wachtgeld ook van zijn opvolger. Wij zijn daarom van mening dat de overgebleven wethouders tot aan de verkiezingen de taken van wethouder Landwehr kunnen waarnemen, zo nodig in een minderheidscollege’. Connie Brouwer (Fractie Brouwer) is faliekant tegen regelingen: ‘Verbijsterend hoe ver de VVD vervreemd is van ons, de inwoners van De Bilt en de raad. Een belangrijke afspraak bij het aanstellen van de VVD-wethouder is niet gedeeld met anderen, zodat de keuze gemaakt is op onheuse gronden: onbehoorlijk bestuur. En dan het wachtgeld: zolang er te weinig geld is voor het sociaal domein, is er echt geen geld voor deze wachtgeldregeling’. 

Wachtgeld
Beter De Bilt voelt zich bedrogen, dat de VVD een wethouder naar voren heeft geschoven waarmee intern is afgesproken dat hij eerder stopt. Jette Muijsson: ‘Dat is onfatsoenlijk bestuur. Het kost De Bilt tonnen aan extra wachtgeld, wanneer ook een opvolger wordt aangesteld voor de resterende maanden. Dit zet de VVD neer als graaiers van gemeenschapsgeld, terwijl nota bene de mantelzorgwaardering werd afgeschaft! Wat ons betreft gaat een minderheidscollege door tot de verkiezingen. Laat dan uw stem horen.’

Johan Slootweg verwoordt het SGP-standpunt: ‘Voor ons totaal onverwacht vertrekt wethouder Landwehr van het toneel. Daarbij refereert hij aan een zogenaamd bestaande afspraak - vertrek na 3 jaar -, waar onze fractie nooit iets van heeft vernomen. Ook de VVD-fractie heeft nooit op wat voor manier dan ook iets laten merken van deze afspraak. Wanneer iemand op deze manier de politieke arena verlaat, lijkt het mij logisch dat er geen aanspraak wordt gemaakt op wachtgeld’.

Geld
PvdA De Bilt is verbaasd over het plotselinge vertrek van de wethouder en de afspraak binnen de VVD hierover. Fractievoorzitter Krischan Hagedoorn: ‘Dit vertrek en het mogelijk aanstellen van een opvolger kost onze gemeente tonnen. Als we bedenken dat PvdA De Bilt vorig jaar de bezuiniging van 25.000 euro voor armoedebestrijding met veel moeite heeft kunnen voorkomen, ‘want er was geen geld’, dan is deze dure publiekswissel niet uit te leggen aan inwoners. Wij zullen dus tegen deze gang van zaken stemmen, ondanks onze sympathie voor de beoogde opvolger’. De SP vindt het een persoonlijke keuze van de wethouder om tussentijds op te stappen, zegt raadslid Menno Boer: ‘Wij vinden dit alleen niet het juiste moment, maar de VVD-fractie heeft ons en haar partners drie jaar voorgelogen. De financiële consequenties zijn voor deze gemeente bijna ondraagbaar. We komen al geld tekort en nu zou er nog meer gesneden moeten worden om het wachtgeld te kunnen betalen’.

Portefeuilleverdeling
Ook de ChristenUnie is volledig verrast. Fractievoorzitter Theo Aalbers: ‘Zowel het plotselinge stoppen van de wethouder (na 3 jaar) als de geheime afspraak waarin dit is geregeld buiten de coalitie en de raad om. Hiermee toont de VVD zich een onbetrouwbare partner. De ChristenUnie constateert, dat de VVD hun beoogde wethouder voor de volgende termijn laat opleiden op kosten van de burger; zoiets verwerpelijks kan alleen de VVD bedenken. Gezien de lopende dossiers ziet de ChristenUnie daar niets in en dringt zij er bij de coalitie op aan de taken van de heer Landwehr te verdelen onder de andere portefeuillehouders’. Forza De Bilt roept de collegepartijen CDA, D66 en GroenLinks en de Gemeenteraad op ‘dit onheil te stoppen’. Fractievoorzitter Peter Schlamilch: ‘Wat een bedrog; een geheime deal binnen de VVD, waar gemeenteraad, college en burgers drie jaar niets over mochten weten en die vele tonnen zou kosten voor een nieuwe wethouder: dit is onacceptabel. Forza De Bilt stemt zeker tegen het aanstellen van een nieuwe wethouder voor deze laatste maanden, want die zou ook weer twee jaar wachtgeld krijgen; niet uit te leggen aan de belastingbetaler in tijden van bezuinigingen’.

Per direct
Dinsdagavond werd bekend gemaakt dat wethouder André Landwehr zijn wethouderstaken per direct neer heeft gelegd naar aanleiding van de berichtgeving over de beëindiging van zijn wethouderschap. De ontslagbrief van Dhr. Landwehr is inmiddels in ontvangst genomen door Burgemeester Potters. Potters: ‘Ik heb begrip voor dit besluit en bedank André Landwehr voor zijn inzet voor de gemeente in de afgelopen jaren.’

[door Henk van de Bunt]

V.l.n.r. Peter Schlamilch, Connie Brouwer en Menno Boer.