Kenmerkend voor de Westbroekse Zodden zijn de petgaten die ontstonden bij de turfwinning en de legakkers waarop de turf werd gedroogd.
Kenmerkend voor de Westbroekse Zodden zijn de petgaten die ontstonden bij de turfwinning en de legakkers waarop de turf werd gedroogd.

Excursie Westbroekse Zodden

Algemeen

Wie een uniek natuurgebied wil bezoeken, meldt zich aan voor de excursie van IVN De Bilt en Geopark naar de Westbroekse Zodden op zaterdag 20 april van 14.00 tot 16.00 uur.

Na de turfwinning, die tientallen jaren het beeld bepaalde, veranderde dit gebied door vervening in een moerasbos. Kenmerkend zijn nog steeds de legakkers waarop de turf werd gedroogd en de petgaten waarover de turf werd afgevoerd. Dichtgegroeide petgaten vormen nu trilveen, een verende, zachte bodem die op water of slappe modder drijft. Bijzonder zijn ook de begroeiing en de vogels. Wie geluk heeft ziet een purperreiger. Verder zijn er in het voorjaar veel broedende zwanenparen. Maar vooral bijzonder zijn de stilte en de ruimte. Bij goed weer lijken de vergezichten eindeloos. 

De excursie wordt begeleid door vrijwillige gidsen van IVN De Bilt en Geopark Heuvelrug Gooi en Vechtstreek. Aanmelden (verplicht) kan via www.ivndebilt.nl. Er kunnen maximaal 20 mensen mee. Deelname is gratis, honden kunnen niet mee. Denk aan stevig schoeisel. Start is bij de parkeerplaats, tegenover Kerkdijk 85 in Westbroek. Kom vooral op de fiets. Er is niet veel parkeerplek.         (Roel Maas-Bakker)