Voorzitter Sjoerd Potters in gesprek met Kamerleden.
Voorzitter Sjoerd Potters in gesprek met Kamerleden.

Voorzieningen in de regio onder druk

Algemeen

Woensdag 13 maart in de vroegte is het bestuur van de M50 tijdens een werkontbijt met Kamerleden in Den Haag in gesprek gegaan over o.a. de grote bezuinigingen die door het Rijk worden doorgevoerd. Hierdoor staan voorzieningen in middelgrote gemeenten enorm onder druk. 

De insteek van het door de M50 georganiseerde ontbijt was om Kamerleden, die zelf ook woonachtig zijn in een middelgrote gemeente, mee te nemen in de verschillende thema’s en uitdagingen, welke op dit moment spelen in de regio. Met het over en weer delen van informatie is een goede basis gelegd voor een vruchtbare samenwerking. Het afleggen van werkbezoeken aan de regio werd als positief punt opgepakt door de aanwezige Kamerleden. 

Uitdagingen

De M50-gemeenten kunnen politiek Den Haag op vele fronten helpen in de uitdagingen die aangegaan moeten worden; bijvoorbeeld over de woningbouwopgave, de kloof tussen overheid en burger, armoedebestrijding en het stimuleren van brede welvaart. Maar ook de voorzieningen voor onze inwoners als bijvoorbeeld een bibliotheek, zwembad en streekziekenhuis staan op de tocht wanneer er niet voldoende financiën tegenover staan. Ook de urgentie hiervan is - aan de hand van een ‘regiovoorzieningenkwartet’ - stevig onder de aandacht gebracht. 

Samenwerking

Om de opgaven uit te kunnen voeren maakt de M50 zich hard voor een goede samenwerking met politiek Den Haag. Daarom zijn juist Kamerleden als inwoner van een middelgrote gemeente én tevens volksvertegenwoordiger voor dit ontbijt uitgenodigd. Zij kunnen nu als geen ander toelichten hoe belangrijk middelgrote gemeenten (kunnen) zijn voor de woningbouwopgave, waarom een goede bereikbaarheid in de regio relevant is en dat goede voorzieningen voor onze inwoners van belang zijn.

Succesvolle bijeenkomst

Voorzitter van de M50 - de Biltse burgemeester Sjoerd Potters - kijkt terug op een succesvolle ontbijtbijeenkomst: ‘Het was een goede bijeenkomst waarbij we op een inhoudelijke manier van gedachten konden wisselen met de Kamerleden. We zien deze samenwerking als wederkerig: het is niet alleen aangeven welke uitdagingen wij als gemeenten hebben maar ook zeker onze volksvertegenwoordigers aangeven waar juist kansen liggen bij middelgrote gemeenten. Wij staan dicht bij onze inwoners en kunnen op deze manier politiek Den Haag ook voeden met informatie en dossiers die in de regio spelen’.