De wethouders Dolf Smolenaers en Anne Marie ’t Hart.
De wethouders Dolf Smolenaers en Anne Marie ’t Hart.

Wethouders lichten ontwikkelingen in de gemeente toe

Algemeen

door Guus Geebel

De wethouders Anne Marie ’t Hart en Dolf Smolenaers gaven bij een periodiek persgesprek op 5 april een toelichting op de woningbouwplannen in Maartensdijk en de voormalige zwembadlocatie Brandenburg in Bilthoven. Ook kwamen ontwikkelingen in de wijk La Plata in De Bilt ter sprake.

Wethouder Anne Marie ’t Hart zegt blij te zijn dat de raad unaniem akkoord ging met het onderzoek naar de mogelijkheden om op verschillende locaties in Maartensdijk 200 woningen te bouwen. Bewoners hebben in het project ‘Samenwerken aan Wonen’ al locaties aangegeven waarmee gewerkt kan gaan worden. ‘Nu gaan we verder met het participatietraject dat begeleid gaat worden door bureau De Wijde Blik.’ De wethouder verwacht dat eind mei gestart kan worden en inwoners dan hun wensen kenbaar kunnen maken. ‘Voor het aandragen van locaties is het participatieniveau naar meewerken verhoogd. We gaan het zoveel mogelijk samen met inwoners doen. Vooraf willen we een inzicht hebben welke mensen die woningen zoeken. Daarvoor worden op verschillende manieren in het dorp oproepen gedaan’. De wethouder denkt dat het project voor Maartensdijk kansrijk kan zijn en dat daardoor het karakter van het dorp Maartensdijk en voorzieningen behouden kunnen blijven. Wethouder Smolenaers zegt dat er nieuwe wetgeving gekomen is die het mogelijk maakt lokale woningzoekenden voorrang te geven. 

Brandenburg
Over de stand van zaken bij het woningbouwproject van 24 woningen op de locatie van het voormalige zwembad Brandenburg vertelt Wethouder Dolf Smolenaers dat dit project qua besluitvorming afgerond is. Het project voldoet aan de woonvisie, dus voor de helft betaalbare woningen. De woningen gaan bestaan uit dertig procent sociale huur, twintig procent middenhuur en de rest koop. Tegelijkertijd wordt de buurt opgeknapt. Meer groen, minder verstening en de daar aanwezige vijver wordt opgeknapt. Omwonenden hebben veel inbreng gehad wat heeft geresulteerd dat er geen zienswijzen zijn ingediend. Het project is ongewijzigd en unaniem door de raad aangenomen. Smolenaers gaat ook nog in op een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat zegt dat de rijkste en armste Nederlanders elkaar steeds minder ontmoeten: ‘Dat is een probleem, want zulks leidt tot wederzijds onbegrip. Voor mij betekent dit dat we naar gemengde wijken moeten streven waar je elkaar allemaal op straat tegenkomt. In onze gemeente heb je wijken, die enorm van elkaar verschillen’. Bij nieuwe projecten wil de wethouder daarom ook inzetten op woningen in sociale huur en middenhuur in een omgeving waar die er nog niet zijn.

La Plata
Wethouder ’t Hart vertelt een en ander over de plannen met de wijk La Plata in De Bilt. Het wordt een van de eerste binnenstedelijke wijken, die klimaat adaptief worden ingericht. Voor de opvang van water worden wadi’s (waterbergingen) aangelegd die, als er veel regen gevallen is, het water opvangen en nieuwe speelmogelijkheden bieden. De bestrating wordt vernieuwd en stenen van de parkeerplaatsen die aangelegd worden zijn waterdoorlatend. Het nieuwe ontwerp levert ook een bijdrage aan de sociale aspecten van de wijk zoals ontmoetingsplaatsen en mogelijkheden om te spelen en te sporten. De Regenboogschool en omwonenden hebben meegedacht over de wijze waarop kinderen met natuurlijke elementen kunnen spelen, zoals met water, boomstammen en hoogteverschillen. Het Johan Cruyff Court wordt iets kleiner gemaakt en krijgt een nieuwe mat en hekwerk. Verder komt er eenrichtingsverkeer en op het laatst wordt de beplanting aangebracht. Op 22 april starten de werkzaamheden.

De CLOU
Anne Marie ’t Hart deelt mee dat nadat eind vorig jaar bekend werd dat Buro LOU, de eerste creatieve broedplaats in gemeente De Bilt, moest stoppen Stichting LOU, de gemeente De Bilt en Woongroen (voorheen SSW) zich hebben ingezet om een nieuwe creatieve broedplaats in De Bilt te realiseren. Die is op 11 april vanaf 16.30 uur te bekijken op Molenkamp 44 De Bilt. Delen van Buro LOU zijn daarheen meegenomen. Deurposten, deuren, hardhouten plafonds en ook de systeemplafonds zijn ook daar allemaal te zien. ‘De CLOU is de pointe, het wezenlijke en een spijker, die alles bij elkaar houdt. Broedplaats de CLOU is Circulair gebouwd, een Creatieve broedplaats met een Clip en Claar maatschappelijke insteek.’


De gemeente De Bilt heeft het gebied van de wijk La Plata in 1950 gekocht van de N.V. Handelscompagnie La Plata uit Amsterdam; in deze wijk gaat de gemeente samen met inwoners aan de slag met de herinrichting van de wijk.  

De gemeente De Bilt heeft het gebied van de wijk La Plata in 1950 gekocht van de N.V. Handelscompagnie La Plata uit Amsterdam; in deze wijk gaat de gemeente samen met inwoners aan de slag met de herinrichting van de wijk.