Deelnemers gaan enthousiast aan de slag met de opgedane kennis.
Deelnemers gaan enthousiast aan de slag met de opgedane kennis.

Keltisch tekenen in Lugtensteyn

Algemeen

Dinsdag 19 maart was er in het Trefpunt van woongroep Lugtensteyn voor bewoners en belangstellenden tekenles volgens de Keltische principes

Keltische principes houden in dat kunst en religie met elkaar verbonden zijn. Truus Kreeft en Leidi Vermeulen gaven deze les en hebben zich verdiept in de Keltische cultuur. Zij gaven de deelnemers opdrachten om afbeeldingen volgens de Keltische principes op papier te zetten. Zij noemden ook het Keltische hoogkruis dat in het Van Boetzelaerpark in De Bilt staat. Ook op dat kruis zijn de Keltische vormen goed zichtbaar. (Frans Poot])