Aftredend voorzitter Ebbe Rost van Tonningen over participatie.
Aftredend voorzitter Ebbe Rost van Tonningen over participatie. (foto Johan L'Honoré Naber)

Wijkraad De Leijen neemt afscheid van leden

Algemeen

Vicevoorzitter van Wijkraad De Leijen Albert van Doorn opende op dinsdag 19 maart in een goed gevulde zaal van HIP de jaarvergadering van Wijkraad De Leijen. Hij gaf een overzicht van wat er op verschillende plaatsen in De Leijen speelde en vertelde verder dat een verenigingsvorm in plaats van een stichting niet haalbaar is gebleken. De Wijkraad blijft dus een stichting. 

Ebbe Rost van Tonningen presenteerde zijn visie op bewonersparticipatie en het belang van goede communicatie. Ebbe Rost van Tonningen en Jonathan de Vries traden af als leden Wijkraad en werden beiden hartelijk bedankt met een bos bloemen. De Wijkraad zoekt nieuwe leden o.a. een voorzitter. De kwaliteit van de leefomgeving bestrijkt alle aspecten van de leefomgeving, zoals ruimte, water, milieu, natuur, landschap, gezondheid, verkeer, infrastructuur, cultureel erfgoed, veiligheid en klimaat. Ook is de vraag actueel hoe met het openbaar bestuur om te gaan en te communiceren. Bewoners die het leuk vinden om mee te denken zijn van harte welkom als lid van de Wijkraad of als leden van een adviesgroep. 

Rost van Tonningen vertelde ook nog dat Beng! de Wijkraad heeft voorgelicht over energiebesparende maatregelen?

Jaarverslag 2023

In het jaarverslag van de Wijkraad over 2023 waren diverse activiteiten te lezen. Teleurstellend was dat de Wijkraad op verschillende onderwerpen niet tijdig door de gemeente werd geïnformeerd. Zoals onderhoud openbaar groen, participatie Spoorzone, plannen voor tijdelijke huisvesting (10 jaar) bij het fietstunneltje. Over een door de gemeente toegezegde participatiecoördinator is tot nu toe niets meer van het College vernomen. 

Bewonersinitiatieven

Veel beter is het gesteld met initiatieven van bewoners onderling. De Wijkraad kan daarin een faciliterende rol vervullen zoals financieel beheer voor renovatie van speeltuinen. Meerdere speeltuinen zijn de afgelopen jaren gerenoveerd. Een groep bewoners die adoptie van openbaar groen op zich heeft genomen werkt zelfstandig en bevordert de biodiversiteit in hun omgeving. Op het gebied van verkeer krijgt de Wijkraad uitstekende adviezen van en deskundige inwoner.

Ebbe bedankt

Ina Dutler voorzitter van de bewonersvereniging BBN richtte zich tot Ebbe, mede uit naam van andere voorzitters. Zij bedankte hem hartelijk voor zijn langdurige inzet voor de publieke zaak, ‘altijd met het oog voor de mensen om hem heen’. Ebbe weet volgens haar snel structuur te brengen in moeilijke vraagstukken. Zij memoreerde dat Ebbe in 2017 een werkgroep van bewoners installeerde voor een advies over de verbetering Jan Steenlaan. Toen al een succesvol pioniersproject voor het uitdaagrecht van bewoners naar de gemeente 

[

Voorzitter Bewonersvereniging Bilthoven Noord, BBN Ina Duthler spreekt aftredend voorzitter Ebbe toe.
Albert van Doorn spreekt Jonathan de Vries toe.