De plechtigheid op de begraafplaats.
De plechtigheid op de begraafplaats. (foto P.E. Middleton)

Inwijding Joodse begraafplaats

Algemeen

In aanwezigheid van burgemeester Sjoerd Potters is op 17 maart een klein gedeelte van de Algemene Begraafplaats in Bilthoven ingewijd door Rabbijn Kathleen Olivia de Magtige (Londen) tot Joodse begraafplaats voor de Progressief Joodse Gemeente Midden Nederland. 

Tiny Middleton (religieuze zaken PJGMN) vertelt: ‘Vanaf de eerste gesprekken over en de oprichting van de nieuwe Joodse Gemeente - nu drie jaar geleden - is deze rabbi betrokken geweest bij het reilen en zeilen van de PJGMN met goede raad en daad. Voor haar was er volop gelegenheid om de genodigden uit te leggen wat het belang is van een Joodse Begraafplaats. Joden liggen namelijk begraven voor eeuwig; het graf wordt nooit geruimd. Daardoor ontstaat er ook een eeuwigdurende band tussen degenen die begraven zijn en de Gemeente De Bilt.

Plechtigheid

Nadat de leden, vrienden en genodigden zich verzameld hadden bij het hek van de begraafplaats, liepen zij allen naar de plek waar de plechtigheid zou plaatsvinden. Zeven Hakafot (rondgangen) werden gemaakt over het terrein van de voor de PJGMN bestemde grond. Gelijktijdig werden er Psalmen gereciteerd en na iedere rondgang werd door Rabbijn Kathleen de Magtige diverse keren op de Sjofar (ramshoorn) geblazen. 

Dank

Na afloop vertrok het gehele gezelschap naar het Rode Kruisgebouw in De Bilt om daar met elkaar na te praten en te genieten van een heerlijk buffet. Namens de leden heeft het Bestuur van de PJGMN haar grote dank uitgesproken voor de medewerking die verleend is door o.a. burgemeester Sjoerd Potters en de ambtenaren. 

[door Henk van de Bunt]