De 49e editie was in 2019, toen Kyle Agterberg (op de foto nog in derde positie) won.
De 49e editie was in 2019, toen Kyle Agterberg (op de foto nog in derde positie) won.

In 2023 geen Maartensdijkse Wielerronde

Algemeen

door Henk van de Bunt

Naar aanleiding van een artikel in de Gooi- en Eemlander licht secretaris Jan Westbroek het besluit van het organisatiecomité de 50e editie van de Maartensdijkse Acht wederom niet door te laten gaan toe: ‘De hoofdreden was op dat moment, dat we geen kleed- en douchegelegenheid beschikbaar konden krijgen op zaterdag 27 mei, de datum die aangemeld stond op de KNWU-wielerkalender van dit jaar’.

Jan Westbroek vervolgt: ‘Zo’n veertig jaar lang hebben we met de Wielerronde in goed overleg gebruik mogen maken van een aantal kleedruimtes bij De Vierstee. Dirk van der Heide, die namens het organisatiecomité dit jaar hiervoor de contacten legde met de beheerder, kreeg te horen dat er op zaterdag 27 mei geen andere activiteiten stonden gepland in De Vierstee en daarom het gebouw gesloten zou zijn. Voor alleen de wielerronde was het niet mogelijk om open te gaan omdat we alleen gebruik maken van de kleedruimte. Dirk was zeer teleurgesteld met deze onverwachte uitkomst. Je hebt tegenover de deelnemers aan de wielerronde de verplichting om kleedgelegenheid aan te bieden, Dirk heeft nog gekeken naar een oplossing hiervoor, maar gaf eind maart aan het niet meer te zien zitten’. 

Draaiboek
Om een wielerronde te organiseren moet er veel geregeld worden. Bij een aantal zaken is dat nooit een probleem geweest; je gaat er vanuit dat dit bij elke editie geregeld kan worden. Westbroek, van der Heide en Patrick Agterberg waren eind 2022 begonnen aan de voorbereiding van de editie in 2023. Vanwege corona was het in 2020 en 2021 en indirect ook die van 2022 niet mogelijk geweest de 50ste editie te organiseren. Dat het voor het organisatiecomité anders zou zijn wist men bij voorbaat. Door het overlijden van voorzitter Maarten van Dijk in oktober 2020 zou dit de eerste editie worden zonder de man die sinds de jaren tachtig zich inzette voor de organisatie van de wielerronde in Maartensdijk. 

Vierstee
Jan Westbroek: ‘Tot half maart 2023 was er al heel veel gedaan en geregeld en natuurlijk waren er zaken die anders gingen dan voorgaande keren. Dan zoek je naar oplossingen, wat niet altijd makkelijk is. Bij Dirk was het probleem bij De Vierstee de spreekwoordelijke druppel en gaf hij bij het overleg van het organisatiecomité eind maart aan dat dit de zoveelste teleurstelling is en dat hij na meer dan veertig jaar uit het bestuur van het organisatiecomité stapt. Wielerfan blijft hij altijd, de koers blijft hij volgen en samen met zijn vrouw staan er ook dit jaar weer een aantal reizen naar wielerkoersen op de kalender, maar het organiseren van een wielerronde doet hij niet meer’.

Voor Westbroek en Agterberg kwam in maart het probleem over de kleedruimte als een verrassing; geen kleedgelegenheid betekent geen wielerronde. Andere opties bleken op dat moment niet haalbaar. Eind maart zijn daarom de vergunningverlenende instanties en de diverse leveranciers geïnformeerd over het cancelen van de editie 2023. 

Doorgaan
Agterberg en Westbroek willen nog steeds de Maartensdijkse Acht organiseren. Op z’n minst de 50e editie omdat dit zo’n bijzondere mijlpaal is. Het tweetal: ‘Echter moeten we wel reëel zijn: met twee personen organiseer je tegenwoordig geen wielerronde. Daar heb je meer mensen voor nodig. Het is dus belangrijk dat er uitbreiding gaat komen. Dat kan binnen het organisatiecomité zijn of als vrijwilliger op de dag van de wielerronde. Dat is iets waar we mee aan de slag moeten. Dus: heb je een hart voor de wielersport? Vind je het leuk om samen de volgende editie van de Maartensdijkse Acht mogelijk te maken? Meld je aan: maartensdijkse8@gmail.com.

Reactie
Het bericht over het niet doorgaan van de Wielerronde heeft inmiddels een aantal reacties opgeleverd over het beschikbaar stellen van kleedgelegenheid. Eind vorige week kwam bij Patrick Agterberg een reactie van De Vierstee, dat het toch mogelijk moest zijn de kleedkamers beschikbaar te stellen. En in het voorbije weekeinde stak ook voetbalvereniging SVM de helpende hand toe en stelde kleedkamers beschikbaar. Helaas komt deze hulp voor 2023 te laat, maar het gedecimeerde organisatiecomité is verheugd dat er toch mogelijkheden zijn op weg naar de 50ste editie.