Een watersafari: ontdek in anderhalf uur wat er leeft in het water: vang en zoek.
Een watersafari: ontdek in anderhalf uur wat er leeft in het water: vang en zoek. Foto: (foto Wim Westland

Watersafari Bloeijendael

Algemeen

Op 20 mei werd door de IVN De Bilt een watersafari gehouden voor de vrijwilligers en donateurs van de Stichting Bloeijendael in het gelijknamige kleine unieke stukje groen te midden van de grote kantoren (provinciehuis etc.) gelegen op de grens van De Bilt en Utrecht.

Onder begeleiding van de IVN leden Wim Westland en Rob en Marga Timmer werden de 16 deelnemers - voorzien van schepnetten, emmers, zoekkaarten, de postzegel met groen - de sloten ingestuurd om te kijken wat er zoal daarin leeft. 

Het resultaat was indrukwekkend; veel larven van kevers, juffers, kikkervisjes, (roof-)kevers. Schaatsenrijders etc. Ook vissen, zoals de Kleine modderkruipers, 10 doornig stekelbaarsjes en zelfs een kleine snoekje. De Amerikaanse kreeften werden eveneens aangetroffen 

Nadat alles was bekeken werd de vangst weer teruggezet. De kleine snoek was wel het bewijs dat het daar goed gaat. Als deze soort zich daar kan vermenigvuldigen is er ook genoeg voedsel. En dat tussen al dat beton een mooi gegeven.         (Rob Timmer, IVN De Bilt e.o.)