De bouw is inmiddels tot zover gevorderd.
De bouw is inmiddels tot zover gevorderd.

Is omwonenden golfbaan Groenekan een loer gedraaid?

Algemeen

Gemeenteraad De Bilt donderdagavond in spoedzitting bijeen

door Henk van de Bunt

De omwonenden van het golfcentrum in de Ruigenhoekse Polder in Groenekan voelen zich het slachtoffer van manipulatie als gevolg van acties door de initiatiefnemer van het golfcentrum Jolmer de Haas. Hij heeft volgens een vrijdagmiddag verschenen persbericht van de gemeente De Bilt de voorbije week een exploitatieverzoek bij de gemeente ingediend voor een horecavergunning in het golfcentrum. 

Echter niet voor de ooit beoogde 200 mhoreca; het verzoek betreft thans maar liefst 1.150 mhoreca: op beide etages 200 mrestaurant, een terras van 200 m2 op de begane grond en 550 m2 terras op de eerste etage bij de driving ranges. Het totale golfcentrum beslaat een oppervlakte van 1500 m2

Spelletje
De omwonenden - vorig jaar gesteund door meer dan 3000 handtekeningen van sympathisanten die tegen de bouw van dit centrum ageerden, ervaren het zo dat deze aanvraag bevestigt dat de initiatiefnemer in maart jl. zowel hen als de bestuursrechter een loer heeft gedraaid. In maart heeft de initiatiefnemer namelijk de horeca uit de aanvraag gehaald. Toen eisten namelijk de omwonenden immers een bouwstop bij de bestuursrechter van het gebouw inclusief horeca dat geheel is gelegen in een natuur- en recreatiegebied. Volgens de omwonenden werden veel meer vierkante horecameters geclaimd dan volgens het bestemmingsplan is toegestaan.

Gegrond
Een onafhankelijke adviescommissie oordeelde dat de bezwaren van de omwonenden gegrond waren. Door in maart de horeca ineens uit het plan te halen, kon door de rechter niet worden geoordeeld of de grootte van het oppervlakte horeca nu wel of niet in overeenstemming was met het bestemmingsplan. De Haas zei toen: ‘Wij zijn gedwongen ons plan aan te passen. Wij beraden ons nu op andere oplossingen, maar de situatie is niet onherroepelijk. We willen verdere discussie vermijden en doorgaan met golfcentrum. Dat is waar het ons om is begonnen’. Met de aanvraag van de initiatiefnemer voor 1150 m2 horeca is nu de aap uit de mouw gekomen. Omwonende Louise Geurtsen: ‘Er is een juridisch spelletje gespeeld en de omwonenden zijn daarvan het slachtoffer. Wanneer de gemeenteraad hier geen stokje voor gaat steken dan komt er een partycentrum waar alle omwonenden blijvend een enorme overlast van zullen gaan ondervinden’. 

Gemeenteraad
De gemeenteraad is op uitnodiging van de omwonenden twee weken geleden op bezoek geweest. Volgens omwonende Bob van Ginkel zijn velen zich daarbij, platweg gezegd, rot geschrokken. Zo’n groot gebouw op die plek. Velen vrezen nachtelijke overlast voor de omwonenden en blijvende schade aan flora en fauna. Toen in 2019 de plannen in de gemeenteraad werden behandeld keerde alleen Forza zich tegen de plannen, terwijl het toen nog alleen nog maar ging over de 200 m2 horeca. Donderdag a.s. gaat het dus maar liefst over 1150 m2. Wethouder Ruimtelijke Ordening Annemarie ’t Hart: ‘We gaan donderdag in een extra raadsvergadering toetsen of dit in het bestemmingsplan past. Je zou zeggen dat is klip en klaar, maar zo eenvoudig is het niet’. 

Bestemmingsplan
Kennelijk is hier sprake van een onhelder geformuleerd bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geeft normaal gesproken duidelijk aan welke functies wel en welke functies niet zijn toegestaan. Duidelijk is hier wel dat het sport-gerelateerd moet zijn. Hoe wordt dat gecontroleerd? Gaat er iedere dag een handhavingsambtenaar ter plaatse controleren of de horecagebruikers daadwerkelijk sportbeoefenaren zijn? Een ondoenlijke opgave. Daarnaast lijkt het erop dat een gebouw van deze omvang zonder een enorme horeca weinig of geen bestaansrecht heeft. Het zou zo maar eens kunnen zijn dat moet worden geconstateerd dat de (vorige) Biltse gemeenteraad te laat wakker is geworden en nu in feite wat achter de feiten aan hobbelt.

!