Alle deelnemers aan het persgesprek met drie wethouders over de eerste weken na hun aantreden.
Alle deelnemers aan het persgesprek met drie wethouders over de eerste weken na hun aantreden.

Eerste persgesprek van het nieuwe college

Algemeen

door Guus Geebel

Op vrijdag 17 juni vertelden Anne Marie ’t Hart en Pim van de Veerdonk over hun ervaringen na twee weken wethouderschap. Dolf Smolenaers had al vier jaar ervaring en wethouder Krischan Hagedoorn was afwezig vanwege een regionaal overleg over de energiestrategie waar hij heen was. De nieuwe wethouders hebben samen inmiddels een reeks kennismakingsbezoeken afgelegd en vertellen wat zij zoal hebben ervaren.

Pim van de Veerdonk: ‘We hebben gezamenlijk kennisgemaakt met alle medewerkers waar we mee gaan samenwerken.’ De gemeentewerf is bezocht en Pim is met een grote vrachtwagen mee geweest naar het afvalverwerkingsbedrijf Renewi in Nieuwegein. ‘We zijn in het zwembad Brandenburg geweest en hebben de informatiebalie bezocht. Je ontmoet heel veel mensen in zeer korte tijd. Het was een heel drukke tijd en we hebben elkaar heel goed leren kennen en afspraken gemaakt. We hebben besloten een weekevaluatie te gaan houden. Met volle dagen en avonden is mijn leven ingrijpend veranderd.’

Inwerkprogramma
Anne Marie ’t Hart vertelt dat ze na de installatie drie dagen de hei op zijn gegaan. Dat heeft ze als heel goed ervaren om elkaar beter te leren kennen. ‘De overdracht was heel goed geregeld.’ Dolf Smolenaers geeft een compliment aan de organisatie, die het inwerkprogramma van het nieuwe college goed heeft georganiseerd. ‘Heel anders dan vier jaar geleden.’ Het inwerkprogramma loopt tot de twintigste werkdag. Daarna bezoeken ze samen nog alle kernen. De wethouders zijn allemaal gebiedswethouder. Anne Marie is intussen al een keer opgetreden als locoburgemeester.

Projecten
Pim van de Verdonk heeft onder meer Verkeer in zijn portefeuille. ‘Er zijn drie projecten voor snelfietsroutes in onze gemeente opgepakt. De Melkweg, de Leyenseweg waar één kant klaar is en de andere kant gecombineerd wordt met een rioleringsplan. Daarna komt de Sperwerlaan, van de Soestdijkseweg over de Sperwerlaan richting De Dolder en dan langs het spoor naar Amersfoort. De insteek is dat daardoor het autoverkeer minder wordt.’ Het ophalen van grof afval krijgt ook aandacht komende tijd. Een aantal onderwerpen kon niet behandeld worden omdat die portefeuillehouders er niet waren. Zo konden vragen over de fusiebrandweerpost Westbroek Tienhoven op dat moment nog niet beantwoord worden. Daarvan is burgemeester Sjoerd Potters portefeuillehouder, die niet aanwezig was.

!