Afbeelding

Verborgen leven

Algemeen

De prachtig paarse bloemen van de schubwortel steken tussen de stenen van het pad omhoog. Deze mysterieuze plant treedt hiermee onverwacht uit de schaduw. Het is een plant zonder blad, zonder bladgroen, zonder chlorofyl en heeft daarom zelf niet de mogelijkheid om zonlicht om te zetten in bouwstoffen. Er is altijd verondersteld dat de bijzondere plant z’n energie krijgt door zich te hechten aan het wortelnetwerk van bomen, als parasiet. Dit exemplaar, midden in de bestrating, lijkt deze bewering met voeten te treden. In het tijdschrift Oase (lente 2017) wordt geopperd dat een ondergronds netwerk van bodemschimmels de schubwortel voedt.

Wat weten we nou helemaal van het leven onder de grond. Hoe is onze bodem samengesteld, het aardoppervlak waarin wij ons voedsel kweken, de bodem onder ons bestaan... Inmiddels is bekend dat er een belangrijke samenwerking bestaat van de plantenwereld met een wereldwijd schimmelnetwerk in de bodem. Hierin ruilen planten hun koolhydraten tegen mineralen en water van de bodemschimmels (mycorrhiza). Deze samenlevingsvorm is van essentieel belang voor de vruchtbaarheid en de biodiversiteit van onze bodem.

De mycorrhiza wordt in toenemende mate bedreigd door verstedelijking, vervuiling, waterschaarste, klimaatverandering en moderne landbouwmethodes wereldwijd. Daarom loopt er sinds vorig jaar een diepgaand onderzoek naar het complexe netwerk onder onze voeten. Zowel naar de uitwisseling van voedingsstoffen en water als naar de communicatie van planten onderling door middel van signalen ondergronds. Tevens hoopt men een beter zicht te krijgen op het zoetwater reservoir, gebonden aan de mycorrhiza.

Vastgesteld is dat gewassen zonder contact met bodemschimmels afhankelijk zijn van chemische hulp, vatbaarder zijn voor droogte, bodem erosie, plagen en ziekten. Dus zodra de grond bloot komt te liggen beschermt de natuur de delicate onderlaag tegen uitdroging met snelle plantengroei, vaak ‘onkruid’ genoemd. Totdat de oorspronkelijke begroeiing van vaste planten zich heeft hersteld. Gaat deze wetenschap ook onze manier van tuinieren beïnvloeden? Minder omspitten, schoffelen, minder tegels. Niet meer de noodzaak om te sproeien. Scheelt dat ons weer werk, blijft er meer tijd over om de natuur te beleven?

(Karien Scholten)

In haiku:

Verborgen leven
Bodem onder ons bestaan
Stof tot nadenken