Logo vierklank.nl
Medewerkers van Berg en Bosch luisteren aandachtig naar een illegale radio uitzending op een verboden radiotoestel. Radio's werden in mei-juni 1943 door de Duitsers gevorderd.
Medewerkers van Berg en Bosch luisteren aandachtig naar een illegale radio uitzending op een verboden radiotoestel. Radio's werden in mei-juni 1943 door de Duitsers gevorderd. (Foto: Fotograaf:)

75 Jaar Vrijheid in Het Luchtruim

In 2020 besteedde de Historische Kring D’Oude School aandacht aan het landelijke thema ‘75 Jaar Vrijheid’. Vanwege de coronaepidemie was de tentoonstelling toen maar zeer beperkt te bezoeken in de Centrumkerk te Bilthoven. De tentoonstelling is daarom in de bibliotheek Bilthovennnogmaals voor het publiek toegankelijk tot en met zaterdag 21 mei.

Het verhaal over De Bilt en Bilthoven tijdens de oorlogsjaren wordt verteld aan de hand van 6 thema’s: vanaf de oorlogsdreiging in 1939/1940 tot en met de bevrijding in 1945. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van beeld- en archiefmateriaal uit de collecties van de Historische Kring D’Oude School en van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te Breukelen, waar ook de archieven van De Bilt en Maartensdijk worden beheerd. Dit materiaal is aangevuld met foto’s, documenten, dagboekfragmenten en brieven, die een inkijkje geven in het persoonlijke leven van Biltse en Bilthovense inwoners, die de oorlog aan den lijve hebben ondervonden.

Ook wordt aandacht besteed aan ‘zij die gefuseerd werden’. In het kort wordt het verhaal verteld van 15 Biltse en Bilthovense verzetsstrijders, die de oorlog niet overleefd hebben. Een uitgebreider verslag van hun leven is beschreven in het boek ‘Bevrijding en Vrijheid. Geef de verzetshelden een gezicht en de vrijheid een stem’. Voor bezoekers aan de tentoonstelling ligt (zolang de voorraad strekt) een gratis exemplaar klaar. llen Drees en Paul Meuwese

Meer berichten