Rouw- en verliesbegeleider Geza Mobers.
Rouw- en verliesbegeleider Geza Mobers.

Praktijk Lente voor rouw- en verliesbegeleiding jubileert

Algemeen

- ingezonden mededeling -

Praktijk Lente van Geza Mobers bestaat vijf jaar en is uitgegroeid tot een praktijk voor gespecialiseerde begeleiding bij rouw en verlies. Mensen met uiteenlopende verlieservaringen kunnen hier terecht voor psychosociale ondersteuning. Het kan gaan om verlies door het overlijden van een dierbare, door een scheiding, verlies van werk, gezondheid of juist verlies van perspectief. Ook een heftige levenswending kan aanleiding zijn voor rouwbegeleiding. Naast individuele begeleiding geeft Geza workshops aan naasten met een ongeneeslijk zieke dierbare. Ook is ze vrijwilligerscoördinator terminale zorg bij VPTZ de Biltse kernen.

Ter ere van het 5-jarig bestaan krijgen cliënten die dit voorjaar een eerste afspraak maken het boek Het Geschenk van Edith Eger cadeau (actie loopt t/m 20 juni). Voor meer informatie of contact www.praktijklente.nl of bel direct voor een afspraak 06 – 22 66 87 67