Logo vierklank.nl
Rien van den Boomen is één van de vrijwilligers.
Rien van den Boomen is één van de vrijwilligers. (Foto: )

Boerderij Eyckenstein plant 400 bomen en struiken

Op het terrein van boerderij Eyckenstein (Eikensteeg 13) in Maartensdijk plantten twintig vrijwilligers in het weekend van zaterdag 12 maart en zondag 13 maart ongeveer 400 bomen en struiken. De tachtig meter lange haag voorziet niet alleen de ruim 120 jersey stierkalfjes van voedsel, maar is ook goed voor de biodiversiteit in de omgeving.

door Walter Eijndhoven

Jacob Beeker, eigenaar van de Boerderij, kijkt vol trots naar de 400 boompjes en struiken, die op het erf staan. ’Vanochtend om 10.00 uur stond een groep vrijwilligers klaar om ons te helpen met gaten graven en bomen planten’, vertelt Beeker. ‘Hierachter op het weiland grazen onze Jersey stierkalveren. Zij worden met kruidenrijk gras gevoerd en krijgen over een paar jaar, als de haag is volgroeid, er een nieuwe, natuurlijke bron van voedsel bij’.

Biodiversiteit
Niet alleen de kalveren profiteren straks van de haag, maar ook vogels, bijen, hommels en andere dieren. Voor hen plantten de vrijwilligers veel bloeiende soorten. Goed voor de biodiversiteit. ‘Voorlopig mogen de kalveren nog niet van de haag eten’, vult Sil, coördinator tijdens het plantweekend, aan. ‘De struiken en bomen zijn nu nog te klein. Als zij wat langer staan planten wij nog meer bomen en struiken voor, achter en tussen de haag en kunnen de kalveren zich uiteindelijk tegoed doen aan de bomen en struiken.

Rien van den Boomen uit Gorinchem is op zaterdag één van de vrijwilligers. ‘Ik heb mij aangemeld voor deze vrijwilligersdag’, vertelt hij. ‘Het is zwaar werk, maar je bent heerlijk bezig op de boerderij. De zandgronden in deze omgeving zijn heel arm, dus voegen wij ook compost, mineralen en biochar bij. Dat komt de bodem ten goede’.

Natuurinclusief
Jacob Beeker is caring farmer, dat betekent dat hij natuurinclusieve landbouw bedrijft. Volgens de website van Caring Farmers zijn 280 boeren en ruim 1.500 wetenschappers, NGO’s en consumenten aangesloten. Caring farmers werken aan een voedselsysteem, waarin boer en klant elkaar kennen en respecteren en de biodiversiteit jaarlijks toeneemt. Een systeem waarin dieren buiten lopen en hun natuurlijke, soorteigen gedrag kunnen vertonen en meehelpen de kringloop te sluiten. Een landbouw zonder kunstmest en landbouwgif, maar waar juist de natuur wordt ingezet als plaagbestrijding. Dat betekent dus meer bomen en struiken langs boerenakkers en boerenerven.

Urgenda
Caring Farmers werkt samen met Meer Bomen Nu, een campagne van Urgenda. Op haar website staat te lezen: elke boom of struik produceert nakomelingen. Vele miljoenen van deze jonge struiken staan op plekken waar zij geen kans hebben. Zij worden weggemaaid en versnipperd. Meer Bomen Nu verzamelt deze boompjes en struiken en geeft deze weg aan particulieren, boeren en gemeentes die graag bomen planten. Dat doet zij met jonge zaailingen van 50-200 centimeter hoog, maar ook met stekken van wilg, vijg, populier, druif, vlier of bessen. Meer informatie is te vinden op: www.caringfarmers.nl/boerderij-eyckenstein en www.meerbomennu.nl

Meer berichten