V.l.n.r. Mieke Bakkum, Bob van Ginkel en Louise Geurtsen: ‘Zo’n groot gebouw kun je niet rendabel maken met het geven van alleen digitale golfcursussen’.
V.l.n.r. Mieke Bakkum, Bob van Ginkel en Louise Geurtsen: ‘Zo’n groot gebouw kun je niet rendabel maken met het geven van alleen digitale golfcursussen’.

Geen horeca in golfcentrum?

Algemeen

Omwonenden zijn er niet gerust op

door Henk van de Bunt

Er komt ‘vooralsnog’ geen horeca in golfcentrum Chi Chi The Golf Venue in het Noorderpark tussen Groenekan en Utrecht. Dat valt af te leiden uit een verklaring van de exploitant bij de bestuursrechter, waar kritische omwonenden een bouwstop eisen van het gebouw in het natuur- en recreatiegebied. 

Omwonenden van de Ruigenhoeksedijk in Groenekan, die vrezen dat er partycentrum verrijst, zijn er niet gerust op en denken dat de exploitant de horeca later alsnog ‘in het project fietst’. De exploitant verklaarde zich te beraden op alternatieven; om te voorkomen dat er een bouwstop komt is het plan nu aangepast. 

Rendabel
De bezwaarmakers blijven hun twijfels houden en spreken die ook uit: ‘Zo’n groot gebouw kun je niet rendabel maken met het geven van alleen digitale golfcursussen’, zegt Bob van Ginkel, die namens de omwonenden bij de rechtszaak was en met stomheid was geslagen door deze onverwachte wending van de exploitant. ‘Het is een groot en duur gebouw, dat o.i. alleen kan floreren met horeca. Daarom zijn wij er niet gerust op. Waarschijnlijk wil de exploitant voorkomen dat de bouw stil komt te liggen en heeft hij deze oplossing bedacht om later alsnog wat horeca in het gebouw te kunnen gaan doen als het er eenmaal staat’.

Gegrond
In de gemeenteraadsvergadering van 24 februari stelde Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) vragen over het partycentrum in het Noorderpark: ‘In juli 2021 is door omwonenden juridisch bezwaar aangetekend tegen de bouw van een grootschalige horecagelegenheid met golfbaan in het Noorderpark. Tot op heden (24 febr. red.)is hier geen reactie op gekomen. ’Wethouder Anne Brommersma (recreatie) antwoorde toen, dat een hoorzitting gepland was voor oktober bij de bezwarencommissie. ‘Die moest uitgesteld worden naar november en het college wacht nu op een advies van de bezwarencommissie alvorens wij als college een beslissing op het bezwaar kunnen nemen. Gelet op de omvang en de complexiteit en het opnieuw agenderen van de hoorzitting is de beslistermijn overschreden’. De technische vragen en over openingstijden worden op 1 maart in het college besproken en daarover wordt de raad zo spoedig mogelijk geïnformeerd. ‘Er zit geen licht tussen wat de bewoners willen en wat het college wil. Wij willen activiteiten die mogelijk zijn binnen de kaders van onze regelgeving. We moeten nu eerst de uitkomst van het juridisch traject afwachten alvorens we vervolgstappen kunnen zetten. Het college is altijd bereid om in gesprek te gaan’. 

Vergunning
Van Ginkel en zijn medestanders hadden bij de gemeente De Bilt bezwaar aangetekend tegen het bouwwerk in de polder, een zes holes afslagcentrum voor golfers, met horeca waar volgens de website tot middernacht bezoekers terecht kunnen. De exploitant gebruikte volgens de tegenstanders veel meer vierkante horecameters dan volgens het bestemmingsplan is toegestaan. Een onafhankelijke adviescommissie oordeelde dat die bezwaren gegrond waren. Op de vraag wat voor het College van Burgemeester en Wethouders de reden is, dat de termijn om een beslissing te nemen op de bezwaarschriften zolang moet duren antwoordt wethouder Madeleine Bakker - Smit (vergunningen): ‘Wanneer het college een bezwaarschrift ontvangt, wordt dit in handen van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften gesteld met het verzoek voor advies. Op 3 maart jl. heeft de commissie dit advies uitgebracht. Door de lange duur is daarmee de wettelijke beslistermijn overschreden. Op dit moment wachten wij op de uitspraak van de voorzieningenrechter, waarna het college een beslissing op bezwaar zal nemen’.

Gedraai
Louise Geurtsen verklaart namens de bezwaarmakers: ‘Het is duidelijk dat de inwoners en (vooral) omwonenden het gekonkel, gedraai en geflirt van B&W met ontwikkelaars meer dan zat zijn. Daarbij blijkt ook dat nog maar 16% in de ‘gemeente’ vertrouwen heeft. Ook onze ervaring tijdens de rechtszaak is daar een schoon voorbeeld van. Het is natuurlijk te gek voor woorden, dat de aanwezige jurist van de gemeente met droge ogen verklaart, dat ze niet wist dat er twee dagen voor de rechtszitting over dit onderwerp, een wijziging voor de omgevingsaanvraag lag en in totale verbijstering en verrast, ter plekke bevestigt dat ze op dat moment inderdaad een bericht ervan in haar mailbox ziet staan’.

Invloed
Bezwaarmaker Mieke Bakkum: ‘Wij vragen ons af of de wending die de ondernemers hebben genomen (het wijziging van de omgevingsvergunning) ‘zeker is’ en van invloed kan zijn op de (te laat) te nemen beslissing’? Wethouder Bakker: ‘Het college moet nog een beslissing op bezwaar nemen. Het college doet dit aan de hand van het advies van de bezwaarschriftcommissie en de uitspraak van de voorzieningenrechter. Ook zal het college de gewijzigde tekeningen van vergunninghouder beoordelen. Het kan inderdaad zijn dat de wijziging van de omgevingsvergunning invloed heeft op de te nemen beslissing’.

Door de jl. woensdag gehouden gemeenteraadsverkiezingen is het huidige college in principe demissionair. Op de vraag of er überhaupt een beslissing te verwachten is van een demissionaire college is het antwoord van de wethouder kort en duidelijk: ‘Ja, het college is hiervoor het bevoegde orgaan. 

Er verrijst een groot gebouw in het Noorderpark.