Afbeelding

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

Algemeen

In het Klankbord-stukje van 2 maart over de ‘Van Voorens en De Bilten’ wordt rijkelijk geciteerd uit een magazine, dat niet terug te vinden is en bovendien volgens de schrijver zelf onjuistheden in data en aannames bevat. 

Daarmee wordt echter wel een toon gezet over de woningbouw op het voormalig Hessingterrein en de frustratie, dat het project niet doorgaat, welke geen recht doet aan wat er ten grondslag ligt aan dit hoofdpijndossier. 

De woningbouw is het domein van projectontwikkelaars geworden, die daar maximale winst uit willen halen. Het wordt tijd dat de gemeente haar oren niet laat hangen naar het grote geld-verdienen, maar streeft naar verbinding en leefbare prettige woonwijken en de natuur verbetert en herstelt, waar dat nog kan.

Door dure huizen te willen bouwen buiten de grenzen, die in het verleden al zijn aangegeven, heeft Verwelius grote verdeeldheid gebracht tussen de partijen, waarbij gelukkig het geweten van Van Vooren heeft gesproken. 

Jammer dat zij, in strijd met de CDA-leuze over ruimte geven aan verschillen, van de kieslijst is geschrapt. 

Hettie van Eijck, De Bilt