De wijkraad in april 2021 in de groen wijk.
De wijkraad in april 2021 in de groen wijk.

Groenrenovatie verontrust inwoners

Algemeen

door Henk van de Bunt

Eind 2020 is de groenrenovatie in De Bilt voor de periode tot in 2024 van start gegaan in woonwijk De Leijen in Bilthoven. Inwoners werden te laat geïnformeerd door de gemeente maar beterschap werd toen toegezegd. Wel was er tevredenheid bij inwoners door de bloemrijk bijenvriendelijke bermen, die werden aangelegd. 

Hoe anders was het vanaf 14 februari dit jaar. Een grote graafmachine kwam voor vele omwonenden onverwacht en onaangekondigd plantvakken aan de Berlagelaan afgraven, tot vlak bij oude eikenbomen waarvan de wortels en het omringende ecosysteem werden vernield. Enkele inwoners wisten dit onheil nog net te voorkomen door direct adoptie van groen bij de gemeente aan te vragen. 

Voorgeschiedenis
Op 10 november 2020 kreeg Wijkraad De Leijen van de gemeente een plan ‘Groenrenovatie De Leijen’ voor de periode 2020 -2024. De Wijkraad maakte bij de start ervan direct bezwaar tegen het late tijdstip van de informatie maar ook vanwege de niet te lezen kleine letters. Plotseling bleek vorige week de planning van de gemeente te zijn veranderd doordat activiteiten voor 2024 nu vervroegd werden uitgevoerd. Wijkraadvoorzitter Ebbe Rost van Tonningen voelde zich overvallen en wendde zich direct tot het College van B&W. Hij vroeg deze activiteiten onmiddellijk te staken. Het antwoord van de gemeente was dit weekeinde nog niet bekend, ondanks de toezegging binnen enkele dagen te reageren.

Te laat
Door navraag werd geconstateerd dat alleen direct aanwonenden van de te renoveren plantvakken enige informatie kregen van de uitvoerende aannemer namens de gemeente De Bilt, vlak voor de werkzaamheden begonnen. Op de achterkant van het A4-tje stond een kaart met locaties en toelichting, die zelfs met een vergrootglas niet te lezen waren. De bestaande werkgroep in de Leijen voor biodiversiteit kwam direct in actie door per app te waarschuwen voor wat er gaande was.

De teleurstelling van inwoners was niet mis te verstaan: ‘We waren het totaal niet eens met de plannen en hebben dat ook laten weten’. ‘We voelen ons compleet overvallen’. ‘Ik word hier echt heel verdrietig van’. ‘Heel treurig’. ’Hoe kan een gemeente die er voor ons allemaal is, dit soort dingen doen’. ‘In de borders zaten allemaal vogels’. ‘De plannenmakers van de gemeente weten niet wat biodiversiteit is’. ‘Adopteren is de enige manier om groen te redden, want de renovatieplannen zijn in beton gegoten’. 

Interviews 
‘De gemeente heeft het over dorpsdialogen, maar dit is een overval.’ Enkele inwoners vertellen erover, zoals Jos van de Tempel, van de Prunuslaan, die hier al 30 jaar woont: ‘Ik ben hier komen wonen mede wegens de ruime opzet van de groene wijk met bosplantsoenen, die aansluit bij het bos, dat hier vóór de woningbouw bestond. Bij dit woongebied wisten bewoners van zo’n 20 woningen, grenzend aan de groenstrook, de handen ineen te slaan en hebben de groenvernieling kunnen voorkomen door een grote strook langs de Berlagelaan en langs de zijstraten te adopteren. Het ziet er daar geweldig uit en biedt een groot woongenot voor zowel dieren, de planten en de aanwonenden. In de bosschages vliegen wel 25 soorten vogels rond. Heel bijzonder. Helaas maakt de gemeente geen verschil tussen een bosplantsoen in een jaren gegroeid ecosysteem en een gewoon plantsoen’.

Inge Kerkhoven woont aan de Iepenlaan in een huurhuis met direct uitzicht op het groen. Zij heeft 13 jaar op een huurhuis moeten wachten en was 3 jaar geleden dolblij met deze woning met een fraai groen uitzicht. De onverwachte ingreep van de groenkaalslag was voor haar letterlijk uitzichtloos. Wat er voor in de plaats komt is o.a. grasveld. Zij wijst op dieren die hier voorkomen vanuit het aanwezige bosranden: egeltjes, ringslangen, eekhoorns, padden, salamanders en kikkers. 

Wijkraad
Groenkenner Johan L’Honoré Naber met een brede tuinbouwachtergrond mist bij de gemeente de kennis om de samenhang tussen groenstructuur en wonen te waarderen: ‘Biodiversiteit vraagt een brede kennis om niet verder af te breken. Wat is dan logischer om inwoners te betrekken, bijvoorbeeld de hier wonende biologe? De forse graafmachines gaan door. Elke dag telt. Het enige redmiddel is nu direct groen adopteren, waartoe door enkele inwoners razendsnel is besloten. De bewoners hebben uitgebreid tijd geïnvesteerd om met de gemeente mee te denken en dat werd van beide kanten gewaardeerd. Maar het was nu slikken of stikken. De gemeente heeft een participatienota maar houdt zich daar zelf niet aan. Een belangrijk thema in de verkiezingsstrijd’?

Verkiezingen
De Wijkraad De Leijen vraagt alle politieke partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, een commentaar van maximaal 70 woorden te sturen naar de Wijkraad p.a. info@wijkraaddeleijen.nl. De vraag is hoe zij denken de biodiversiteit in De Bilt te stimuleren waarbij al of niet kan worden gereageerd op dit artikel over groenrenovatie in De Leijen. De reacties inzendingen moeten uiterlijk 25 februari in het bezit zijn van de Wijkraad. In overleg met de redactie van De Vierklank zullen deze – in ieder geval in ongewijzigde vorm – in een komende uitgave van De Vierklank in volgorde van binnenkomst worden gepubliceerd. 

De wijkraad staat in februari 2022 bij de kaalslag.