Afbeelding

Vuurwerkverbod voor jaarwisseling

Algemeen

Mede op verzoek van de burgemeesters heeft het kabinet voor de komende jaarwisseling de verkoop- en het afsteken van vuurwerk verboden. Doel van het verbod is, evenals voor de afgelopen jaarwisseling, om extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen. De vuurwerksector krijgt een vergoeding voor de veilige opslag van niet verkocht vuurwerk en het transport naar veilige opslaglocaties. 

Het is niet reëel om te verwachten dat elk incident kan worden voorkomen. De gemeentelijke inzet start in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling. Daartoe is een aantal plekken in kaart gebracht waaraan handhavers extra aandacht geven. Ook wordt het mogelijk om over vuurwerkoverlast melding te doen op de website. Verder worden extra toezichthouders ingezet om de signaleringscapaciteit en zichtbaarheid en daarmee de effectiviteit verder te vergroten. Vanwege het landelijk vuurwerkverbod is de meerwaarde van de onlangs door het College aangewezen vuurwerkvrije zones vervallen.