Leerlingen musiceren enthousiast tijdens de uitreiking.
Leerlingen musiceren enthousiast tijdens de uitreiking.

Prijs voor muziekonderwijsproject Julianaschool

Algemeen

door Guus Geebel

‘Ik wist niet wat ik meemaakte toen ik hier binnenkwam’, aldus gedeputeerde Robert Strijk op 4 november bij de uitreiking van de Nationale Onderwijsprijs Basisonderwijs provincie Utrecht in de gymzaal van de Julianaschool in Bilthoven. De gedeputeerde zegt het prachtig te vinden om te zien wat er op de Julianaschool gebeurt. ‘Ik heb het nu meegemaakt en kunnen horen wat jullie hier allemaal deden.’

De Nationale Onderwijsprijs is een prijs om de creatieve kant van het Nederlands onderwijs voor het voetlicht te halen en onderwijsvernieuwende projecten te stimuleren. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een basisschool en een school in het voortgezet onderwijs. Voorafgaand aan een landelijke finale vindt in de provincies een regionale wedstrijd plaats, dus maken 22 scholen kans op de prijs. ‘De prijs in het basisonderwijs in de provincie Utrecht krijgt de Julianaschool voor een muziekonderwijsproject dat wij heel bijzonder vinden’, zegt gedeputeerde Robert Strijk. ‘Ik ben echt onder de indruk van wat ik hier gezien heb. Hij vertelt dat toen hij zo oud was als de aanwezige kinderen begon met blokfluit spelen. ‘Daarna heb ik piano leren spelen en ik vind het nog steeds fijn dat ik het kan. Als je thuiskomt van je werk is het fijn om te ontspannen door wat te spelen op je eigen muziekinstrument. Ik weet hoe gaaf het is om samen muziek te maken.’ Strijk vindt het heel eervol dat hij de prijs mag uitreiken. ‘Een vakkundige jury heeft deze school uitgekozen en een mooi rapport geschreven.’

Hoe het begon
Voorafgaand aan de prijsuitreiking hielden de schooldirecteuren Nadine en Linda toespraakjes, werd gezongen en werden muziekinstrumenten bespeeld. ‘Wij hebben een programma samengesteld voor deze uitreiking, waarbij kinderen muziek zullen maken en ondertussen vertellen wij hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Als onderdeel van cultuureducatie speelt muziekonderwijs op de Julianaschool een zeer grote rol.’ Het begon in 2012. Een enthousiaste directeur Ella Prins en Anthony van Zielhorst besloten samen met Ilona van Leeuwen en Peter Knape structureel muziekonderwijs op de Julianaschool op te zetten. Instrumenten werden gehuurd en aangeschaft. Begonnen werd met leerlingen uit groep 2. Muziek werd gefaseerd ingevoerd en zo uitgegroeid naar een volledig muzikale school, waarin alle kinderen van groep 1 tot en met 8 structureel muziekles krijgen.

Belangrijk
‘Door muziek werken de kinderen aan diverse vaardigheden: luisteren, samenwerken, ritme, taal, motoriek en emotionele intelligentie. Daarnaast zien wij dat het ook raakt aan de concentratie en het verbeteren de sociale vaardigheden door rekening te houden met elkaar, te luisteren naar elkaar en dit allemaal door het plezier dat dit met zich meebrengt. Van algemene muzikale vorming in groep 1 t/m 3 tot het leren bespelen van een instrument. In groep 4 t/m 7 kunnen de kinderen kiezen uit verschillende instrumenten als trombone, trompet, (melodisch) slagwerk, klarinet, cello, viool, contrabas of blokfluit. Bij de leerlingen uit de groepen 8 komt muziek terug in de musical. Dit jaar hebben onze leerlingen uit de groepen 7 meegedaan met het Korenfestival.’

Nadine ten Kate en Linda Kuijt nemen trots de prijs in ontvangst van gedeputeerde Robert Strijk.
In de gymzaal werd gezongen en werden verschillende muziekinstrumenten bespeeld.