Groenekan is ongerust over de ontwikkelingen in het Noorderpark en biedt petitie aan.
Groenekan is ongerust over de ontwikkelingen in het Noorderpark en biedt petitie aan.

Petitie eindelijk aangeboden

Algemeen

door Henk van de Bunt

Na veel aandringen is het eindelijk op donderdag 14 oktober gelukt een petitie ‘Voorkom het partycentrum in park Ruigenhoek’ aan te mogen bieden. De woordvoerders van de petitie noemen de gang van zaken rondom het aanbieden in een periode waarin de geloofwaardigheid van de politiek in hoog tempo aan het afbrokkelen is weer een staaltje van onbehoorlijk bestuur.

Voor het zomerreces van de Gemeente De Bilt werd het verzoek gedaan om de handtekeningen te mogen overhandigen. Dit was door drukte en het plotselinge vertrek van VVD-wethouder André Landwehr niet mogelijk. De gemeente zou contact opnemen voor een nieuwe afspraak; daar dit tot half september uitbleef namen de initiatiefnemers zelf weer contact op en na veel heen- en weer-overleg werd er dan nu eindelijk ruimte gevonden.

Vergunning
Er is een vergunning verleend voor het te verrijzen partycentrum ‘Chi Chi The Golf Venue’ in het Noorderpark/park Ruigenhoek. Het betreft een golf- en businessbeleving met horeca voor vergaderingen, events, presentaties, bedrijfsuitjes, feesten en golftoernooien met een capaciteit tot 500 bezoekers per evenement en tot wel 2.328 reisbewegingen per dag. Omwonenden Mieke Bakkum en Louise Geurtsen verweerden zich tegen deze vergunningverlening: ‘Laat een ding duidelijk zijn, de komst van een golfbaan en het theehuis wordt niet betwist, daar heeft men in berust. Maar grootschalige horeca zoals dat nu in de planning staat is niet afgesproken en zal ook met hand en tand bestreden worden. Dat is ook de reden van het protest. De bestemming van het park is rust en ontspanning in een natuurlijke omgeving, geen horeca Hotspot’.

Petitie
‘Wij zijn de petitie gestart nadat wij op de site van Nederland Golft de aankondiging zagen van ChiChi Utrecht. Hoewel niet met zoveel woorden was er duidelijk uit op te maken dat het hier ging om een Partycentrum (quote: waar maar liefst bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd waarbij 500 personen bij aanwezig kunnen zijn). Dit werd vervolgens glashard ontkent en het artikel werd van de site verwijderd. Alle door ons benaderde betrokken partijen (de gemeentes De Bilt en Utrecht, de Provincie, het recreatieschap, Staatsbosbeheer, een commissie voor de waterlinie (Unesco)), die rechtstreeks of zijdelings bij deze zaak betrokken zijn ontkennen dat het hier om een Partycentrum zou gaan. En om één van de exploitanten te citeren: ‘er komt een restaurant waar na het sporten de golfer een biefstukje kan eten’. Inmiddels is ons duidelijk dat het niet om een Partycentrum gaat maar om een Chichigolfvenue, het is maar welke naam je er aan geeft. Bottom line is het hetzelfde’.

Afgedaan
Naar eigen zeggen worden en werden Louise en Mieke afgedaan als twee (nieuwe) bewoners, die niet betrokken waren bij afspraken die in het verleden gemaakt zijn, er dus niets van weten en eigenlijk niet moeten zeuren. ‘De twee ongeruste (nieuwe) bewoners zijn ruim 2750 ondertekenaars. Dit terwijl Groenekan in totaliteit nog geen 2000 inwoners heeft. Het is maar welke waarde je aan ongerustheid toedicht. Inmiddels zijn de krachten gebundeld, er is een Stichting in oprichting, om in gezamenlijkheid de kosten van de advocaat en de procedure te financieren. Het draagvlak is dus iets groter dan twee nieuwe bewoners’.

Veranderingen
De dames sommen de veranderingen op: ‘Het Theehuis is een Pannenkoekenhuis. Geen traditioneel Pannenkoekenhuis maar een American Pancake in The Park (PIP). De bouw is een strandpaviljoen en geen in de omgeving geïntegreerd gebouw met groen dak. De golfbaan is 6 holes i.p.v. 9 holes en fanatieke golfers geven aan dat ze er niet voor hun bed uit komen. De golfbaan is ondersteunend aan de exploitatie van het clubhuis. Er zou kleinschalige extensieve horeca komen ten behoeve van het clubhuis en de gebruikers van het park. Bijna de gehele inhoud van het clubhuis is horeca, de receptie, de shop aparte vergaderruimtes zijn verdwenen. De totale oppervlakte horeca zowel binnen als buiten beslaat 2551m2. De grootste doelgroep zijn niet golfers, maar bedrijfsuitjes, vrienden- en familiebijeenkomsten, ontmoetingen met zakenrelaties. En nieuw is het bericht dat er een aanvraag ligt voor een vergunning voor een groot terras aan de Utrechtse zijde van het gebouw. Er komt mogelijk een brug vanaf de parkeerplaats naar het terrein; hierdoor is het een afgesloten terrein en is de verordening van het park, niet betreden tussen zonsopgang en zonsondergang, niet geldend. De afgesproken sluitingstijden hoeven met de huidige APV niet nageleefd te worden. Met de beoogde toestroom van gasten naar het clubhuis wordt de verkeers- en parkeerdrukte een crime. Het zal zeker met de bedrijventerreinen, die al aan die zijde van de Koningin Wilhelminaweg zijn gevestigd voor gevaarlijke en onacceptabele situaties zorgen.

Update

Woensdag 13 oktober zou er volgens de dames om 20.00 uur een hoorzitting plaatsvinden tussen de gemeente De Bilt en hun advocaat naar aanleiding van het bezwaarschrift tegen de bouw van een golfclubhuis in park Ruigenhoek: ‘Tot onze stomme verbazing is deze hoorzitting 45 minuten voor aanvang door de gemeente geannuleerd. Tegen onze advocaat werd gezegd dat de vertegenwoordiger van de gemeente niet was uitgenodigd. Zelf hebben we het sterke vermoeden, dat de inhoud van de pleitnota de feitelijke reden is voor de annulering. Het wantrouwen jegens het college was al groot, maar nu zijn we er wel klaar mee. Ook mede gelet op de inhoud van het verweerschrift van het college, waarin het college zich indirect bijzonder laatdunkend uit over het intellect van ons reclamanten. Kortom de degens zijn gekruist, we zijn vastbesloten tot de Raad van State door te gaan’.

Reactie gemeente
Wethouder Madeleine Bakker - Smit nam namens het college de petitie in ontvangst: ‘Donderdagmiddag heb ik de petitie aangenomen van de werkgroep Park Ruigenhoek over de ontwikkeling van de horecafaciliteit in de geplande oefengolf in een deel van het Noorderpark Ruigenhoek. Het was goed om met de bewoners in gesprek te gaan en te horen waar hun zorgen zitten. Ik heb hen daarbij voor de duidelijkheid aangegeven dat het niet om een partycentrum gaat maar om een oefengolfcentrum met ondersteunende horeca’.