Logo vierklank.nl
Enkele leden van de Wijkraad De Leijen.
Enkele leden van de Wijkraad De Leijen. (Foto: )

Jaarvergadering Wijkraad De Leijen

Wijkraad De Leijen organiseert op maandag 1 november om 20.00 uur de jaarlijkse bewonersavond in Buro Lou Leijenseweg 38 Bilthoven. Vorig jaar kon deze bijeenkomst wegens Corona niet doorgaan. Tijdens deze bijeenkomst wordt teruggekeken op de afgelopen twee jaar, worden de actuele projecten besproken en wordt vooruit geblikt in de toekomst. 

Er is een burgerinitiatief gestart om een eigen trefcentrum mogelijk te maken. Buro Lou ligt dicht bij De Leijen en men ziet deze vestiging graag als een belangrijk experiment voor een modern multifunctioneel trefcentrum. 

Toekomst
De wijkraad is een stichting en om het duidelijker te krijgen wie de wijkraad vertegenwoordigt en op basis van welk mandaat van de bewoners, willen De Wijkraad een voorstel bespreken om van de stichting een vereniging te maken.

De wijkraad De Leijen werkt op basis van een overeenkomst samen met verschillende instellingen zoals de Gemeente. Voor de jaarvergadering wordt beoordeeld in hoeverre die samenwerking naar wens verloopt. De wijkraad is voorstander van meer delegatie van taken van de gemeente naar de Wijkraad op basis van een investeringsfonds. 

Meer berichten