Logo vierklank.nl
De Koningin Wilhelminaweg in Maartensdijk.
De Koningin Wilhelminaweg in Maartensdijk. (Foto: )

Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Maartensdijk

De gemeenteraad besloot op 30 september geamendeerd geen verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van de ruimtelijke regels voor het realiseren van een zonnepark met een maximale instandhoudingstermijn van 30 jaar aan de Koningin Wilhelminaweg Maartensdijk.

door Guus Geebel

Met het amendement, ingediend door Johan Slootweg (SGP), beoogt de raad nader te onderbouwen, vooral als het gaat om de ongewenste afwijking van het bestemmingsplan, waarom de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark daar moet worden afgewezen. ‘Dat is omdat de raad geen verklaring van geen bedenkingen afgeeft voor het afwijken van de ruimtelijke regels en voor het realiseren van een zonnepark met een maximale instandhoudingstermijn van 30 jaar. Dat is de reden waarom vooral dus toegespitst is op de ongewenste afwijking van het bestemmingsplan. Daar komt nu iets meer nadruk op te liggen dan in het voorstel van het college’, aldus Slootweg. 

In een stemverklaring zegt Henk Zandvliet (GroenLinks) dat er een goed plan ligt om in een natuurarm weiland een zonneweide te maken. ’Er is van alles bijgesleept om dit plan tegen te houden. Wij zijn tegen het collegevoorstel en het amendement.’ John van Brakel (D66) ondersteunt het betoog van Zandvliet op grote lijnen. Hij noemt het een gemiste kans. ‘Als we deze locaties niet gaan benutten, hoe denken we het RES-bod dan te gaan halen.’ D66 is tegen het voorstel en het amendement. Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) dankt het college dat het is meegegaan met de raad om tegen dit voorstel te zijn. ‘Een van de belangrijke argumenten is dat draagvlak ontbreekt. Wij vinden dit een slechte ruimtelijke locatie.’ Het gewijzigde voorstel werd aangenomen.

Meer berichten