Logo vierklank.nl
Levendige discussie aan de koffietafel in de Bilthovense boekhandel.
Levendige discussie aan de koffietafel in de Bilthovense boekhandel. (Foto: )

Aan de Koffietafel ging het over Tiendesprongen

Zaterdag 2 oktober zaten Jos Heuer en Henk Willems aan de koffietafel in de boekhandel aan de Julianalaan om vragen van belangstellenden over hun onlangs verschenen boek ‘Tiendesprongen’ te beantwoorden. 

In dit boek beschrijven zij het ontstaan en de ontwikkeling van dit idee van Kees Boeke over het universum en de plaats van de mens hierin. Jos en Henk waren beiden leraar aan de Werkplaats te Bilthoven, de school die in 1926 door Kees Boeke is opgericht.

Buitenland
Een van de belangstellenden stelde de vraag of de Tiendesprongen van Boeke ook in het buitenland bekend was. Het antwoord was: ja, zijn boek ‘Cosmic View’ verscheen als eerste in de Verenigde Staten en zijn idee vond daar vooral navolging door de film ‘Powers of Ten’, gemaakt door het bekende architectenechtpaar Eames. In Nederland werd de architect van het huidige gebouw van Voortgezet Onderwijs van De Werkplaats weer door die film geïnspireerd. Een andere vraag was: Speelt onze nietigheid in het grote heelal ook in de Tiendesprongen van Kees Boeke’? Ja, hij vond dat we veel zaken in het grote kosmische geheel moeten zien en daarbij zeker ook de plaats van de mens daarin. Weer een andere vraag was: leggen de Tiendesprongen ook relaties in het eigen leven van de mens? Ja, door in- en uit te zoomen kunnen mensen zich blijvend afvragen wat hun eigen plaats in het leven is in relatie tot het grote geheel. 

Didactiek
Ook kwam de didactiek van Kees Boeke aan de orde. Hij vond dat kinderen verder moesten kijken dan alleen Bilthoven. Hij had het plan voor een Internationale Kindergemeenschap. En hij vond dat kinderen ook naar het buitenland moesten gaan om met de maatschappij aldaar kennis te maken en de taal te leren, om zo hun visie op het geheel te verbreden. Heeft het idee van de Tiendesprongen ook invloed gehad op de manier van lesgeven van Kees Boeke? Ja, in zijn tijd waren er Tiendesprongprojecten op De Werkplaats. Na zijn vertrek is er met de Tiendesprongen in het onderwijs niet veel meer gebeurd. Dat is wel jammer. Hopelijk biedt de verschijning van het boek nieuwe inspiratie. Tot slot werd gevraagd of er een relatie is tussen de onderwijsvernieuwingsbeweging van Kees Boeke en de Tiendesprongen. Ja, de Tiendesprongen zou je kunnen zien als de rode draad en ook hierbij werden en worden leermiddelen met de kinderen zelf ontwikkeld.         (Frans Poot)

Meer berichten