Logo vierklank.nl
<p><em>In de Leyensehof aan de Leyenseweg is een mooie gemengde buurt te realiseren.</em></p>

In de Leyensehof aan de Leyenseweg is een mooie gemengde buurt te realiseren.

(Foto: )

Raad akkoord met ruimtelijke randvoorwaarden Leyensetuin

De gemeenteraad stemde op 30 september in met de ‘Ruimtelijke randvoorwaarden voor herontwikkeling Leyenseweg 38’ als basis voor uitwerking in een gewijzigd bestemmingsplan en een beeldkwaliteitskader. Verder ging de raad akkoord om de grondexploitatie Leyensetuin te openen met een eindwaarde per 31 december 2024 van € 657.678 en de bijbehorende wijziging van de begroting 2021 vast te stellen. 

door Guus Geebel

Een amendement ingediend door Peter Schlamilch (Forza De Bilt) om alle appartementengebouwen Leyensetuin maximaal twee bouwlagen met kap te laten zijn werd met zes stemmen voor en 21 tegen verworpen. In een motie ingediend door Margriet van de Vooren (CDA) wordt het college opgeroepen om in overleg met de ontwikkelaar en inwoners een nadere invulling te maken van de appartementengebouwen met starters- en seniorenappartementen. Verder te bezien of het mogelijk is te borgen dat deze woningen ook daadwerkelijk door deze doelgroepen betrokken worden. Ook vraagt de motie het college zich in te spannen dat de woningen grotendeels ter beschikking komen van de inwoners van onze gemeente. De motie is aangenomen.

Knarrenhof
Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) dient een motie in waarin aandacht gevraagd wordt voor parkeerdruk en groen, een spaarzamer gebruik van auto’s door bewoners van de Leyensetuin en de parkeer- en verkeersdruk. Zij pleit onder meer voor een lager aantal vierkante meter parkeeroppervlakte, met gegarandeerde plekken voor deelauto’s en mindervaliden, en minder verstening. De motie wordt met 10 stemmen voor en 17 tegen verworpen. Hanneke de Zwart (D66) vindt het evenals Erik den Hertog (Bilts Belang) en Connie Brouwer (Fractie Brouwer) jammer dat een knarrenhof niet gelukt is. Johan Slootweg (SGP) vindt dat er goed plan ligt en hij hoopt dat er gauw gebouwd kan worden. Gija Schoor (PvdA) noemt het een prachtig plan en complimenteert de wethouder die het gelukt is een nieuwbouwplan binnenstedelijk mogelijk te maken met de helft sociale huur en midden-huur. ‘Dat is precies wat we nodig hebben.’

Uitleggen
Wethouder Dolf Smolenaers noemt de stap van de ruimtelijke randvoorwaarden een belangrijke stap in de ontwikkeling. ‘Het is ook een eerste stap van het ruimtelijke proces en binnen die kaders geef je de verdere ontwikkeling vorm. Het is de tweede grote gemeentelijke locatie waar we deze ruimtelijke voorwaarden vaststellen en ik vind het prettig en fijn om u te kunnen melden dat het een plan is dat gebaseerd is op de woonwensen van de Biltse inwoners. Het is een prachtige wijk in een prachtige gemeente en dat blijft het ook. We moeten er vanaf dat iedere verandering leidt tot on-dorps en on-groen. Er is veel geïnvesteerd in uitleggen, maar natuurlijk gaan we evalueren, want we moeten blijven leren’, aldus de wethouder. ‘Maar participatie betekent niet, dat dit lijdend zou moeten zijn in de belangenafweging. Anderen noemen het geven en nemen waar ik me heel goed in kan vinden’. De wethouder gaat vervolgens in op een aantal gestelde vragen.

Meer berichten