Onder toeziend oog van (links) Arie-Jan Ditewig (Online Museum) en (rechts) Otto van Boetzelaer overhandigt Anne Doedens het eerste boek aan Serieke Verschuur, partner van de in april overleden coauteur Pieter van Hees.
Onder toeziend oog van (links) Arie-Jan Ditewig (Online Museum) en (rechts) Otto van Boetzelaer overhandigt Anne Doedens het eerste boek aan Serieke Verschuur, partner van de in april overleden coauteur Pieter van Hees.

Boekpresentatie Patriot in de Diaspora

Algemeen

door Walter Eijndhoven

Maandag 28 juni presenteerde het Online Museum De Bilt het boek ‘Patriot in de Diaspora - de omzwervingen van Adriaan Hendrik Eyck’ op Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. Belangstellenden in de geschiedenis van Eyckenstein kunnen het boek nu ook lezen als E-book op de website van Online Museum De Bilt.

‘De ontdekking van het document uit de 18e eeuw is van grote nationale betekenis’, vertelt Anne Doedens, historicus en medeauteur van het nieuwe boek. ‘Vlak voor het begin van de coronacrisis ontdekte ik, samen met de onlangs overleden auteur Pieter van Hees, vier schriftjes over het leven van Eijck in het Nationaal Archief in Den Haag’.

Hiaat
De vier schriftjes bleken van grote waarde en een hiaat te vullen in de Nederlandse geschiedenis. Meer dan 230 jaar geleden viel het Pruisische leger Nederland binnen en verliet Eyck op stel en sprong het Nederlands grondgebied om zo uit handen te blijven van de Pruisen. Samen met andere patriotten vluchtte hij, vanuit zijn landgoed (Eyckenstein), naar Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De patriotten verzetten zich tegen stadhouder Willem V van Oranje en diens vrouw Wilhelmina, de zus van de Pruisische koning. Vanuit Noord-Frankrijk hoopte hij een revolutie te ontketenen in Nederland.

Otto van Boetzelaer, bewoner van Landgoed Eyckenstein, is blij met alle aandacht voor de geschiedenis van het Maartensdijks landgoed. Doedens: ‘Helaas kon Van Hees zijn werk niet afronden, zodat ik het boek graag als eerbetoon aan hem opdraag’. Informatie over het boek en de podcast is te vinden op de website van www.onlinemuseumdebilt.nl

!